KLÍMA KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN:

+36 30 566 5323

 Hétfőtől-Péntekig: 8-19h-ig          

FIGYELEM!!! AKCIÓS KLÍMÁKHOZ AZ ONLINEPÉNZTÁRCA KUPONOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!  

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A dokumentumot készítette: Dr. Jenővári Dániel ügyvéd
Hatálybalépés dátuma: 2023.04.20.


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI, ADATAI
3. RENDELÉS FOLYAMATA
4. SZÁLLÍTÁSI, ÁTVÉTELI MÓDOK
5. FIZETÉSI MÓDOK
6. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRAK
7. ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOG
8. SZAVATOSSÁGI JOGOK
Kellékszavatosság
Termékszavatosság
9. JÓTÁLLÁS
10. PANASZKEZELÉS
Szóbeli, írásbeli, személyes panasz
Fogyasztóvédelmi hatóság
Békéltető testület
Határon átnyúló fogyasztói jogvita
Bíróság előtti eljárás
11. FELELŐSSÉGI ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK
12. SZERZŐI JOG
13. ADATVÉDELEM
14. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

15. KORÁBBAN KIADOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kontakt Smart Home Kft.(továbbiakban Szolgáltató) által a https://www.luxcenter.hu című webáruházán (továbbiakban Weboldalon) keresztül rendelhető minden árucikkre, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, kereskedelmi ügyletre (továbbiakban együttesen: Termékre) vonatkoznak.1.2 Vásárlónak minősül valamennyi természetes és jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany. Vásárlónak minősül a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.) szerint meghatározott fogyasztó is.
1.3 Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Szolgáltatóval szerződést köt.
1.4 Vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, aki a Szolgáltatóval szerződést köt. A fogyasztónak nem minősülő Vásárlókkal létrejövő szerződésre is jelen ÁSZF rendelkezései az alkalmazandók. A fogyasztónak nem minősülő Vásárlókra viszont nem vonatkoznak azok a rendelkezések, amelyek a jogszabályok szerint és jelen ÁSZF szerint kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak.
1.5 A Szolgáltató Weboldalán elérhető Termékek jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel vásárolhatók meg úgy, hogy a Vásárló és a Szolgáltató elektronikus úton kötik meg a szerződést. A Vásárló a Weboldal használatával, vásárlással, illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Ha a Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, úgy a Webáruházban a vásárlás folyamatát nem tudja befejezni.
1.5 A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a jelen ÁSZF-et módosítsa vagy kiegészítse. A módosításokat, kiegészítéseket a Weboldalán teszi elérhetővé. Az ÁSZF bármely változása nem alkalmazható azon megrendelések során létrejövő szerződésekre, amelyek során az ÁSZF módosítása vagy kiegészítése hatálybalépése előtt adta le a Vásárló a megrendelését, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
1.6 A jelen ÁSZF-et és módosításait a Weboldalon a Szolgáltató közzéteszi letölthető és megtekinthető „.PDF” formátumban annak érdekében, hogy a Vásárló utólag is hozzáférhessen az általa megkötött szerződésre vonatkozó feltételekhez.
1.7 A Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.
1.8 A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
1.9 Az ÁSZF alapján létrejövő elektronikus úton kötött szerződés magyar nyelven jön létre és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Utólag nem hozzáférhető és nem kerül iktatásra. Bármilyen tájékoztatási, ügyintézési, vagy szavatossági eljárás nyelve a magyar.
1.10 A jelen ÁSZF-et és módosításait a Weboldalon a Szolgáltató közzéteszi letölthető és megtekinthető „.PDF” formátumban annak érdekében, hogy a Vásárló utólag is hozzáférhessen az általa megkötött szerződésre vonatkozó feltételekhez.


2.SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI, ADATAI
neve: Kontakt Smart Home Kft.

székhelye: 2500 Esztergom, Leiningen K. u. 12.

postai levélcíme: 2500 Esztergom, Leiningen K. u. 12.

elektronikus elérhetősége (email címe): office@kshvill.hu

telefonszáma: +36 30 420 7868

cégjegyzékszáma: 11-09-028888

adószáma: 29304217-2-11

tárhely-Szolgáltató neve: MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft.

tárhely-Szolgáltató székhelye: 7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3.

tárhely-Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@mikrovps.net

 

 

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 420 7868

Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:

hétfőtől-péntekig: 8:00 - 18:00

December 24-én és 31-én: 8:00 - 14:00

Ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.


3.RENDELÉS FOLYAMATA
Bevásárlókosár
3.1 A Vásárló úgy tud vásárolni a Weboldalról, hogy a kosárba helyezi a kiválasztott Terméket, amennyiben elérhető beállítja a darabszámát, színét és a pénztár oldalon az adataival kitölti a megrendelőlapot a pénztár oldalon, kiválasztja a szállítási, fizetési módot és a vásárlást véglegesíti a lentebb részletezettek szerint.
3.2 Amennyiben online fizetési módot választott a Vásárló, a rendelés véglegesítéséhez szükséges továbbá a vételár kiegyenlítése is. Nem minősül előlegfizetésnek, ha a Vásárló saját döntése alapján előbb fizeti ki a vételárat, mint a teljesítési időpont, vagyis az az időpont, amikor a Vásárló átveszi a megrendelt Terméket.
3.3 Egy Termék megvásárlásához nem szükséges a Vásárlónak regisztrálnia, de a vásárlás során meg kell adnia az alábbi adatait: teljes név, lakcím, email elérhetőség és telefonszám, számlázási adatoknál a teljes nevét, lakcímét cég esetén cégnevét, székhelyét, adószámát. Az adatok megadása nélkül a Vásárló nem tud vásárlást kezdeményezni az Weboldalról.
A rendelési adatok
3.4 Mielőtt a Vásárló véglegesíti és elküldi a rendelést, lehetősége van ellenőrizni a korábban beírt adatokat a pénztár oldalon. Ha valamilyen elírást talál, még a megrendelés elküldése előtt lehetősége van módosítani az adatokat.
3.5 A megrendelés során, a rendelési felületen a Vásárlónak bármikor lehetősége van a tévesen beírt adatokat kijavítania. Az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
3.6 A számlázási adatok, szállítási cím módosításához egyszerűen át lehet írni a felületen. A kosárban lévő Termékek eltávolíthatók vagy darabszámuk módosítható a kosár oldalra történő visszalépéssel a darabszámra, vagy a kuka ikonra történő kattintással.
3.7 A rendelés leadását követően felfedezett hibáról a Vásárló értesítheti a Szolgáltatót a Weboldalon közzétett elérhetőségek egyikén, mely elérhetőségeket https://www.luxcenter.hu/shop_contact.php oldalon találja meg. Ha a Vásárló nem értesíti a Szolgáltatót az elírásról, az ebből eredő következményekért a Vásárló felel. 3.8 A Weboldalon rendelést leadni az Adatkezelési Tájékoztató és jelen ÁSZF megismerése és elfogadása után lehetséges. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével lehetséges. A rendelés véglegesítésével a Vásárló elismeri, hogy megismerte és elfogadta az Adatvédelmi Szabályzat és jelen ÁSZF rendelkezéseit a rendelésének véglegesítésekor hatályos állapotuk szerint. 3.9 Az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató a rájuk mutató linkre történő kattintással nyitható meg és tekinthető meg, illetve lehetősége van a Vásárlónak dokumentumokat PDF formátumban letölteni. 3.10 Ha egy Termék nincs készleten és nem rendelhető, ez az adott Terméknél ki van írva és a kosárba helyezést a Weboldal nem engedi. Ha a Termék újra elérhetővé válik, a Szolgáltató a Weboldalon feloldja a Termék korlátozását. 3.11 Miután a Vásárló véglegesítette és leadta a rendelését, utána már a vásárolt Terméket és a rendelés adatait nem változtathatja meg. Adatelírás esetén a fentebb leírt módokon viszont lehetősége van a Vásárlónak az elírást jelezni a Szolgáltató felé. A rendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte 3.12 A Vásárló megrendelésének a Szolgáltatóhoz történő megérkezése ajánlati kötöttséget eredményez a Vásárló része, de ez a szerződés létrejöttét nem eredményezi automatikusan. 3.13 A Vásárló megrendelésének a megérkezését követően a Szolgáltató automatikusan generált emailben (a megrendelés leadását követő 1. emailben) egy visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről legkésőbb a rendelés elküldését követő 48 órán belül a Vásárló megadott emailcímére. Ez az 1. visszaigazolás még nem jelenti a Vásárló ajánlatának az elfogadását. Ha a megrendelés beérkezésének a visszaigazolása nem érkezik meg a Vásárlóhoz 48 órán belül, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 3.14 A Vásárló és a Szolgáltató között a szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelés visszaigazolását (a megrendelés leadását követő 2. emailben) az emailcímére megkapja. A létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. 3.15 Szolgáltató kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása azért nem érkezik meg határidőben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg a rendelése során, a fiókjához tartozó tárhely megtelt, vagy egyéb a Vásárló oldalán fellépő ok miatt nem tudja fogadni a visszaigazoló email üzenetet. Szállítás 3.16 A Vásárlónak meg kell adnia a rendelés során többek között a szállításhoz szükséges elérhetőségeit (teljes nevét, telefonszámát, emailcímét és a szállítási címet). A Vásárlónak kötelessége olyan szállítási címet megadnia, amelyen a Vásárló, illetve a Termék átvételére jogosult személy elérhető, illetve a Termék - figyelembe véve a méretét is – biztonságos átvétele biztosított.
3.17 A Vásárló általa megadott szállítási adatok az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően – a kiszállítás teljesítése céljából – továbbításra kerül a szállítást végző partner részére.
3.18 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt Terméket a Vásárló által rögzített szállítási címre eljuttatja. A Szolgáltató biztosítja a Termék megfelelő csomagolását. A Szolgáltató kizárólag Magyarország területére vállalja a szállítást és kizárólag 1 megadott címre.
3.19 A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról. A szállítás várható időpontjával kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek, ezért a szerződés részévé nem válnak. A Szolgáltató kizárja a kártérítési felelősségét a szállítási idő módosulásából eredő következményekért.
3.20 Amennyiben a megrendelt Termék a Szolgáltató raktárában elérhető, a szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának a Vásárló email címére történő megérkezésétől számítva rendszerint 1-7 munkanap. A szállítási határidővel kapcsolatos információ szintén tájékoztató jellegű, ezért a szerződés részévé nem válik. Kivételes esetekben, vagy ha a Termék nincs készleten, a szállítási határidő meghosszabbodhat. Ilyen körülményről a Vásárló tájékoztatást kap. Különös tekintettel kell lenni azokra a termékekre, amiknek az elérhetőségénél a darabszám megjelölés 1-10 darab között van, ezek a termékek a rendelések közben kifogyhatnak a raktárból, ami által a szállítási idő megnövekedhet 7-45 munkanapra. A Szolgáltató kizárja a kártérítési felelősségét a szállítási határidő módosulásából eredő következményekért. 
3.21 A munkaszüneti napokon és minden év december 24-én és 31-én a Vásárló a Weboldalon a rendelését leadhatja, azonban a Szolgáltató az áru összekészítését, feladását és kiszállítását ezeken a napokon nem teljesíti.
3.22 A Vásárló a kézbesítést végző futár jelenlétében köteles leellenőrizni a csomagolás sértetlenségét. Ha észleli, hogy a csomagolás sérült, kérnie kell a kiszállítást végző futárnál a jegyzőkönyv felvételét és abban a sérülést rögzíteni. A jegyzőkönyv felvétele után a sérült csomagot a Vásárlónak nem kötelessége átvenni, azt a futárral visszaküldheti.
3.23 Ha a csomagok darabszámát és a csomagolás állapotát a Vásárló rendben találja, akkor a kézbesítőnél aláírásával igazolja ezeknek a tényét és a csomag átvételét.
3.24 A Vásárló köteles a kézbesítést, átvételt követően a rendelt Terméket mennyiségi és minőségi szempontból is leellenőrizni. Köteles meggyőződni arról, hogy a Termék azonos-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt Termékkel, valamint, hogy a Termék a rendelt mennyiségben érkezett-e meg. Ha a Vásárlónak mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, a kifogását haladéktalanul be kell jelentenie a Szolgáltató elérhetőségei egyikén. Bejelentést követően a Szolgáltató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval és mennyiségi kifogás esetén díjmentesen kiszállítja a fennmaradt, de korábban megrendelt Terméket.


4.SZÁLLÍTÁSI, ÁTVÉTELI MÓDOK
Házhosszállítás
4.1 A házhozszállítást a Szolgáltató a Vásárló által megadott címen lévő 1. zárható ajtóig vállalja. A szállítási díj a megrendelési folyamat végén az összegzésnél, minden esetben feltüntetésre kerül.
4.2 A csomag várhatóan munkanapokon 8:00 és 16:30 között kerül kiszállításra. A csomag átadását követően a futárszolgálat közli a Vásárlóval a szállítás várható időpontját. A futárszolgálat kétszer kísérli meg a csomag kézbesítését.
4.3 A szállítási díj legfeljebb 40 kg csomagsúlyig bruttó 1.890,-Ft. (GLS)
4.4 Utánvétes, vagyis az átvételkor történő fizetésnek többletköltsége nincs.
4.5 A szállítást az alábbi csomagküldő szolgálatok végzik:

GLS Hungary - GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Ügyfélszolgálat: https://gls-group.com/HU/hu/kontakt/elerhetoseg
Csomagkövetés: https://gls-group.com/HU/hu/csomagkovetes.html?match=

FoxPost Zrt.

Foxpost csomagautomatába történő megrendelés 990 Ft.

Foxpost házhozszállítással történő megrendelés 2.490 Ft

https://foxpost.hu/kapcsolat
https://www.foxpost.hu/csomagkovetes/


5.FIZETÉSI MÓDOK
Utánvét:
5.1 Ha a Vásárló a rendelés során házhoz szállítást kér és a fizetést a szállításkor szeretné rendezni, akkor az átvételkor, a szállítást végző futárszolgálat a helyszínen készpénzes és bankkártyás lehetőséget is biztosít az utánvét összegének rendezésére. Ha a kiszállítás csomagátvételi pontra történik, akkor a fizetés a csomagpontot üzemeltető által elfogadott fizetőeszközökkel lehetséges.
Bankkártyás fizetés
5.2 A Weboldalon a bankkártyás fizetési tranzakciót az OTP Mobil Kft. biztosítja.
5.3 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, jelen bekezdésben Adatkezelő által a Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint Adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a Vásárló teljes neve, a vásárlás végösszege és az emailcíme. Az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/


6.TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRAK
Termékek
6.1 A Weboldalon megtalálható Termékek kizárólag a webes felületről rendelhetőek meg. Telefonos, email útján történő rendelés jelenleg nem lehetséges.
6.2 A Termékek kereskedelmi újra, illetve tovább értékesítését a Szolgáltató nem engedélyezi. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve tovább értékesítés céljából történt az ajánlattétel.
Termékjellemzők, Árak
6.3 A Weboldalon elérhető a Termék neve, eladási ára, egységára, tulajdonságai és amennyiben a Termék jellemzői lehetővé teszik, úgy a róla készült fénykép is. A Vásárló a kiválasztott Termék tényleges tulajdonságairól részletesen a Termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.
6.4 A megjelenített árak forintban értendőek és bruttó árak, vagyis tartalmaznak 27% áfát, valamint a környezetvédelmi Termékdíj-köteles Termékek esetén a környezetvédelmi Termékdíjat. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással és a fizetéssel kapcsolatos díjakat. Ez utóbbiakról a Vásárló a megrendelés folyamata során, vagy jelen ÁSZF-ben kap tájékoztatást. Csomagolási díj csak akkor kerül felszámításra, ha a Vásárló speciális (például díszített) csomagolást kér.
6.5 Az árcsökkenés (akció) esetén a csökkentett ár mellett a Szolgáltató feltünteti a csökkentést megelőzően alkalmazott árat és az árcsökkenés időtartamát.
6.6 A rendelhető Termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.
Hibás, téves ár feltüntetése
6.7 Ha a Szolgáltató minden igyekezete és körültekintése ellenére hibás árat tüntet fel a Weboldalon, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibásan, vagy tévesen feltüntetett áron szállítani, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes, kijavított áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
6.8 Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólag: a nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett Termék/szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltér, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár, valamint az egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.
Tulajdonjog
6.9 A kiszállított Termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik, egyéb esetben a Termék tulajdonjoga átadásakor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló a Termék vételárát hiánytalanul megfizette.
Számlázás
6.10 Az Szolgáltató számlát bocsát ki a Vásárló részére a rendelése során. A Vásárló kötelessége a számla kibocsátásához szükséges minden adatot és információt megadnia a vásárláskor. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően adjon meg. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás adat megadása esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. Amennyiben a kiállított számla jövedéki Terméket tartalmaz, tovább értékesítés esetén a jövedéki Termék származásának igazolására nem alkalmas.
6.11 A Szolgáltató a számlát elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére email üzenetben. A Terméket tartalmazó csomagban a szállítólevél lesz nyomtatott formában elérhető.
Adatpontosság
6.12 A Vásárlónak a rendelés során saját, valós adatait kell megadja meg. A Szolgáltató kizárja felelősségét a valótlan, hibás adatok megadásával összefüggésben esetlegesen keletkező hiba, kár, szállítási késedelem, vagy sikertelen szállítás vonatkozásában.
6.13 A fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó tevékenységért a fiók tulajdonosa felel, a Szolgáltató e tekintetben a felelősségét kizárja.


7. ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOG
7.1 A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől az alábbiak szerint. Ebben a fejezetben említett Vásárlón a fogyasztónak minősülő Vásárlót kell érteni.
7.2 A Vásárló az indokolás nélkül elállási jogát,
a) az árunak,
b) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
c) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
az általa, vagy a Termék átvételére megjelölt személy (a fuvarozótól eltérő harmadik személy) általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
7.3 A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
7.4 A Vásárlót a szerződés megkötése előtt is megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti.
7.5 Az elállást telefonon, a Weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, postai levélben, vagy email üzenetben jelezheti a Szolgáltatónak. Az elérhetőségek részletes adatai jelen ÁSZF „Szolgáltató elérhetőségei, adatai” című 2. fejezetben találhatóak.
7.6 Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailen, kapcsolati űrlapon keresztül történő közlés esetén az e-mail, illetve az űrlapon beküldött üzenet megérkezésének időpontját, telefonon történő jelzés esetén pedig a jelzés időpontját veszi figyelembe a határidő számítás szempontjából a Szolgáltató. A postai levelet legalább ajánlott küldeményként kell postára adni annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Az elállásnak a Weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy emailben történő közlését követően a Szolgáltató email üzenetben haladéktalanul visszaigazolja a nyilatkozat megérkezését.
7.7 Határidőben érvényesítettnek kell tekinteni az elállást, ha a Vásárló az elállást tartalmazó nyilatkozatát az elállásra nyitva álló időszak (14 nap) alatt elküldi, feladja a Szolgáltatónak címezve.
7.8 Az elállási jogot a Vásárló erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján, vagy jelen ÁSZF 14. fejezetében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A nyilatkozat-minta megegyezik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-mintával.
7.9 Ha a Vásárló él a fenti elállási jogával köteles a Terméket haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb az elállásnak a közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Szolgáltató címére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül akkor is, ha a Vásárló a
Terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi, feladja. A Termék visszaküldésének költségét elállás esetén a Vásárló viseli. Ha a Vásárló utánvéttel adja fel a csomagot a Szolgáltatónak, akkor a Szolgáltató nem köteles átvenni a csomagot. A visszaküldés költségén kívül - az elállással kapcsolatban - a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
7.10 Ha a Vásárló él a fenti elállási jogával és Terméket visszaszolgáltatja a Szolgáltatóhoz, vagy a feladás tényét kétséget kizáróan igazolja a Szolgáltató felé, akkor a Szolgáltató a teljes vételárat, valamint, ha felszámításra került az összekészítés és szállítás díját, illetve a tárolási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti. A Szolgáltató a visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
7.11 Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
7.12 Ha a Vásárló csak részben áll el a szerződéstől, vagyis nem minden megrendelt Termék esetében él az elállási jogával, akkor a Szolgáltató csak a visszaszolgáltatott Termék vételárát téríti vissza. Azt a szállítási díjat, vagy az esetlegesen felszámított összekészítési, tárolási díjat nem téríti vissza a Szolgáltató, ami az elállással nem érintett Termék vonatkozásában merült fel.
7.13 A Vásárló csak a megvásárolt Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ilyen esetben a Szolgáltató jogosult egyoldalúan beszámítani a Termék értékcsökkenéséből adódó kártérítési követelését a Vásárló vételár visszakövetelési követelésével szemben. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett Termék jellege, vételára, valamint a használatból eredő elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
7.14 Ha a Szolgáltató a Vásárló elállási, felmondási jogának gyakorlására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget a fenti 14 napos elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Szolgáltató megadja a Vásárlónak a tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.
Elállási jog korlátai
7.15 Elállási jog nem illeti meg a Vásárlót:
a) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


8. SZAVATOSSÁGI JOGOK
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
8.1 A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?
8.2 A fogyasztónak minősülő Vásárló a Termék átvételének az időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. A teljesítés (Termék átadása) időpontjától 2 éves határidő leteltét követően a kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vásárló már nem tudja érvényesíteni. A fogyasztónak minősülő Vásárló a használt Termék átvételének az időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a Termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. A teljesítés (használt Termék átadása) időpontjától 1 éves határidő leteltét követően a kellékszavatossági jogait a Vásárló már tudja érvényesíteni.
8.3 A nem fogyasztónak minősülő Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti.
8.4 Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Termék kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.
8.5 A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. A fogyasztónak minősülő Vásárló esetében a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?
8.6 A Vásárló választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel, vagy ésszerűtlen nehézséggel járna.
8.7 Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást) vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
8.8 Az előző bekezdésben részletezett szavatossági jogokat akkor érvényesítheti a Vásárló,
a) ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést - megfelelő határidőn belül - nem vállalta, vagy elvállalta, de részben vagy egészben nem teljesítette a saját költségén történő visszavételi kötelezettségét, vagy
b) ha a Szolgáltató ezeknek a szavatossági igényeknek megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni különösen akkor, ha ismételt hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a Termék szerződésszerűvé tételét, vagy
c) ha a Vásárló a Szolgáltató általi kijavításhoz és kicseréléshez fűződő érdekmúlását bizonyítja.
8.9 A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.
8.10 A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató okot adott.
8.11 A fogyasztónak minősülő Vásárló a kellékszavatossági jogai keretében az ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén a hibát maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki.
8.12 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, melynek bizonyítása a Szolgáltató kötelezettsége.
8.13 A hibás Termékkel kapcsolatos kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató viseli. A Szolgáltató ennek keretében a saját költségén biztosítja a kicserélt Termék visszavételét, az esetleges anyag-, munka- és továbbítási költségeket, valamint a szavatossági igény gyakorlásával összefüggésben a Vásárlónál felmerülő költségeket is.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
8.14 A kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlése és a Termék rendelkezésre bocsátása mellett a Vásárlónak igazolnia kell, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta. Ezt számla vagy a rendelési igazolás bemutatásával tudja megtenni.
8.15 A kellékszavatossági jog érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bebizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában a Termékben már benne volt. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított egy 1 év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?
8.16 A Termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az előző fejezetben meghatározott kellékszavatossági jogot vagy jelen fejezetben részletezett termékszavatossági igényt érvényesíthet a Termék gyártójával szemben. A termékszavatosság című fejezetben említett Vásárlón a fogyasztónak minősülő Vásárlót kell érteni.
8.17 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Gyártónak minősül a Termék előállítója, vagy forgalmazója.
Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a termékszavatossági igénye alapján?
8.18 Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?
8.19 A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?
8.20 A gyártótóval szemben a fogyasztónak minősülő Vásárló a termékszavatossági igényét az adott Termék forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét a Vásárló?
8.21 A Termék hibáját – vagyis, hogy a Termék nem felelt meg a gyártó által történt forgalomba hozatal időpontjában hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal - a Vásárlónak kell bizonyítania.
8.22 A gyártó mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól ha bizonyítja, hogy a Termék hibájának oka az általa történt forgalomba hozatal időpontja után keletkezett, vagyis részéről hibás forgalomba hozatal nem történt. A Termék hibája későbbi eredetű, ha például a forgalomba hozatal utáni fuvarozás, raktározás, forgalmazás során keletkezett, ilyen esetben a gyártót Termékszavatosság nem terheli, mert hibátlan Terméket hozott forgalomba.
8.23 A gyártó mentesül továbbá akkor is, ha a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.


9. JÓTÁLLÁS
Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági, jótállási jogával?
9.1 Hibás teljesítés esetén a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltatót a fogyasztói szerződés keretében értékesített, a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban Termékekre) vonatkozásában jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség terheli. A jótállás című fejezetben említett Vásárlón a fogyasztónak minősülő Vásárlót kell érteni.
9.2 A Szolgáltató által értékesített Termékek esetében a fogyasztónak minősülő Vásárló minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.
Milyen határidőn belül illetik meg a jótállási jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlót?
9.3 A Kormányrendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy 1 év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két 2 év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három 3 év.
9.3 A 10.000 forintot el nem érő fogyasztási cikkre nem vonatkozik jótállási kötelezettség. Eladási ár alatt az adott Termék bruttó fogyasztói árát kell figyelembe venni.
9.4 A jótállás időtartama a Terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
9.5 Ha a Vásárló az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe a Terméket, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
9.6 A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
9.7 A Termék cseréje esetén a jótállási idő a kicserélt Termékre újra kezdődik.
Milyen jótállási jogok illetik meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót?
9.8 A jótállási időtartam alatt ha a Termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható - a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában - a Terméket nyolc napon belül kicseréli a Szolgáltató.
9.9 Ha a jótállási időtartam alatt a Termék 3 alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vásárló nem kívánja a Terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a Terméket 8 napon belül kicserélni.
9.10 A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze, azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani. Ha 15 napon belül nem javítható a Termék, akkor erről a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót.
9.11 Ha a Termék kijavítására a kijavítási igénynek a Szolgáltató felé történő közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, - a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicseréli.
9.12 Ha a Vásárló a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
9.13 Ha a Termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
9.14 A vételár megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárral megegyező összeg kerül visszatérítésre.
9.15 A kötelező jótállás alá tartozó Termék esetében a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a csomagolás megőrzése.
9.16 Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be.
9.17 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
9.18 A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató gondoskodik, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
9.19 A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
9.20 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.


10. PANASZKEZELÉS
Szóbeli, írásbeli, személyes panasz
10.1 Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, vagy egyéb okból kifogásolja az Szolgáltató eljárását a rendelésével, vásárlásával, jótállási, kellékszavatossági vagy bármilyen egyéb igényével kapcsolatban, úgy panaszával a Szolgáltatóhoz fordulhat a 2. fejezetben megnevezett elérhetőségek bármelyikén.
10.2 A bejelentett szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja a Szolgáltató és – amennyiben lehetséges – intézkedik annak orvoslása érdekében. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása valamilyen okból nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.
10.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezéstől legkésőbb 30 napon belül írásban (email útján, vagy postai úton), érdemben megválaszolja és az esetleges elutasító döntését írásban indokolja.
10.4 A személyesen a vásárlók könyvébe írt olyan Vásárlói bejegyzések, panaszok, amelyek az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosak, a fogyasztóvédelmi törvény szerinti írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek. A panaszt a Szolgáltató a bejegyzéstől legkésőbb 30 napon belül írásban (postai úton), érdemben megválaszolja és az esetleges elutasító döntését írásban indokolja. A jegyzőkönyvet 3 évig őrzi meg a Szolgáltató, és annak egy példányát a Vásárlónak átadja.
Fogyasztóvédelmi hatóság
10.5 A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult továbbá a panaszával a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A hatóság a panasszal érintett vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból vizsgálja. A fogyasztóvédelmi hatóság a
kormányhivatal. A kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatóak: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
Békéltető testület
10.6 Ha a Vásárlónak vásárlásával kapcsolatban esetleg kifogása merül fel, és azt megkísérelte, de nem tudja a Szolgáltatóval rendezni, úgy az ingyenes eljárást lefolytató békéltető testülethez is fordulhat.
10.7 Az eljárásra a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó azonban dönthet úgy, hogy más, azaz nem a lakóhelye/vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület folytassa le az eljárást, azaz a 20 békéltető testület közül bármelyikhez benyújthatja kérelmét.
10.8 Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület.
10.9 A Békéltető Testületek elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatóak: https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek
Határon átnyúló fogyasztói jogvita
10.10 Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitát elektronikusan rendezni tudja a következő linken keresztül elérhető online felületen beadott elektronikus panasz útján:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU
10.11 A panasz megtételéhez szükséges, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló beregisztráljon, kitöltse a kérelmet, majd elektronikusan beküldje azt.
10.12 Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
Bíróság előtti eljárás
10.13 A Vásárló jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.


11. FELELŐSSÉGI ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK
11.1 A weboldalon megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Weboldalon található információk tájékoztató célt szolgálnak, az információk
pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.2 A weboldalon a gyártói tartalmi elemeken (pld.: csomagolásképen) szereplő információkért a Szolgáltató nem felelős, mivel azokat nem ő helyezte el a Terméken.
11.3 A feltüntetett gyári csomagolásról, dobozról készült képek tájékoztató jellegűek eltérés itt is lehetséges, mellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállal a Szolgáltató, mivel a gyári csomagolás, doboz kinézete változhat, de a feltüntetett Terméket változatlan formában tartalmazza.
11.4 A Weboldal látogató kötelessége az oldalt felkereshetővé tevő eszközének, hálózatának és ezeken tárolt adatoknak a megóvása az esetleges illetéktelen behatolásokkal, adathalászattal és egyéb káros eseményekkel szemben. A Szolgáltató ezen események kapcsán a felelősségét kizárja.
11.5 A Vásárló kötelessége, hogy a regisztrált fiókjába történő belépéséhez szükséges adatokat megőrizze és megakadályozza, hogy a belépési adatai, különösen a jelszava harmadik személy számára hozzáférhetővé váljon. A Szolgáltató a Vásárló fenti kötelességének a megszegése esetén a felelősségét kizárja.
11.6 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit aktualizálja, illetve időközönként módosítsa. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata fog megjelenni a Weboldalon, de a korábbi verziók letölthetőek maradnak.
11.7 A korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy (pld.: kiskorú), csak a törvényes képviselője jóváhagyásával veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. A jóváhagyás beszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége. A Szolgáltatónak nincs rá lehetősége, hogy kiderítse ki van a tranzakciók során a Vásárlói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót, illetve törvényes képviselőjét terheli.

12. SZERZŐI JOG
12.1 A Szolgáltató Weboldala szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveg, adat tartalom joga a Szolgáltató tulajdona. Az oldalak tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, letöltése, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulás esetén lehetséges. A jelen ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató kivételt képez a letöltési és tárolási korlátozás alól.
12.2 A Szolgáltató Weboldalára mutató linket csak előzetes írásbeli engedéllyel szabad elhelyezni.
12.3 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire is.


13. ADATVÉDELEM
A Szolgáltatónak a személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatója a Weboldalon érhető el.


14. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA
Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Kontakt Smart Home Kft.
2500 Esztergom, Leiningen K. u. 12.
robert.veiland@kshvill.hu
+36 30 420 7868
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi Termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló Termék vagy szolgáltatás megjelölése):
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Keltezés (helyszín, év, hó, nap):

 

12 .Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.


15. KORÁBBAN KIADOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A dokumentumot készítette: Dr. Jenővári Dániel ügyvéd
A dokumentum letölthető innen PDF formátumban.


Hatálybalépés dátuma: 2023.05.02.


TARTALOMJEGYZÉK:
1. BEVEZETÉS
2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Kapcsolatfelvétel
Regisztráció
Rendelés a Weboldalról
Hírlevél
Panaszkezelés
5. ADATFELDOLGOZÓK
Kiszállítást, fuvarozást végző partnereink
Tárhely szolgáltatónk
Online fizetés
Könyvelés
6. COOKIE SZABÁLYZAT
7. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
9. ADATVÉDELMI INCIDENS
10. PANASZ ÉS A HATÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
11. KORÁBBAN KIADOTT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

12. UTÁNVÉT ELLENŐR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK


1. BEVEZETÉS
Az átláthatóság és érthetőség kiemelten fontos számunkra, ezért készítettük el az alábbi jól áttekinthető és a jogszabályok nyelvezetét kevésbé ismerő Látogató számára is könnyen értelmezhető tájékoztatót.
A Kontakt Smart Home Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Leiningen K. u. 12.) a Weboldal Üzemeltetője, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Ennek keretében vállalja, hogy az adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos magyar és uniós jogszabályokban meghatározottaknak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa, de módosítás esetén a módosított tájékoztató a közzététel napján lép hatályba és elérhetővé válik a fenti linkeken.
Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük.


Adatkezelési tevékenységünk során az alábbi, jogszabályoknak megfelelően járunk el:
●A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),
●A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.),
●Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.),
●Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.),
●A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
●AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR),
●Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
●A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)


2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
neve: Kontakt Smart Home Kft. székhelye: 2500 Esztergom, Leiningen K. u. 12.
postai levélcíme: 2500 Esztergom, Leiningen K. u. 12. elektronikus elérhetősége adatvédelmi témában (email címe): adatvedelem@kshvill.hu
telefonszáma: +36 30 420 7868 cégjegyzékszáma: 11-09-028888 adószáma: 29304217-2-11 tárhely-Szolgáltató neve: MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft.
tárhely-Szolgáltató székhelye: 7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3.
tárhely-Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@mikrovps.net
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 420 7868
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
hétfőtől-péntekig: 7:30 - 17:00
December 24-én és 31-én: 8:00 - 14:00
Ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.


3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK


Az alábbi meghatározásokat azért írtuk le, hogy segítsenek a tájékoztatóban szereplő fogalmakat pontosan és könnyebben megérteni:

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ. Az a természetes személy azonosítható, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatkezelővel végrehajtatja.

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni.

 

Hozzájárulás: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő hozzáférhetővé tesz.
Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE


Kapcsolatfelvétel
Ön bármikor választhatja az Adatkezelővel történő írásbeli, vagy online elérhetőségein, vagy telefonos ügyfélszolgálata útján való kapcsolattartást. A kapcsolatfelvétel nem kötelező, de lehetősége van telefonon, e-mailen vagy a Weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felvenni velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott, lentebb felsorolt adatokat tároljuk.
A telefonhívás esetén a beszélgetésről, így az Ön hangjáról is hangfelvételt nem készítünk. Amennyiben a telefonbeszélgetés során megadja nevét és telefonszámát, azokat visszahívás,
kapcsolatfelvétel céljából kezeljük. Amennyiben a telefonbeszélgetés során egyéb adatokat is megad, azokat a kérdésének a megoldása érdekében kezeljük. Az adatkezelés tényéről a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatást adunk.

 

személyes adat az adatkezelés célja jogalapja
családinév, utónév az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során kapcsolatba tudjunk lépni Önnel A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/B §, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.
e-mail cím az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során kapcsolatba tudjunk lépni Önnel A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/B §, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.
telefonszám az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során minél gyorsabban, közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, de a megadása nem kötelező a kapcsolatfelvételhez A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.
kérés tárgya és leírása a kérdés és a tárgy leírásának a megadása azért szükséges, hogy az adott témát érintő kérdést kivizsgálhassuk és pontosan megválaszolhassuk Önnek A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/B §, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint
az Ön hozzájárulásán alapul.Az adatkezelés időtartama: Az információkérés beérkezéstől számítottan Ön bármikor kérheti a rendelkezésünkre bocsátott fenti adatok bármelyikének a törlését. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja az adatait a kérés beérkezését követően haladéktalanul töröljük.

A törlésről emailben tájékoztatjuk Önt és amennyiben email címének a törlését is kérte, úgy a tájékoztatást követően az email címét is töröljük a tájékoztatás megküldése napján.

 


A törlésre irányuló kérés nélkül az információkérés beérkezéstől számítottan 3 hónapig kezeljük a rendelkezésünkre bocsátott nevet, emailcímet, telefonszámot, és a kérdés tárgyát, leírását. 3 hónapos időtartamot azért határoztuk meg mert előfordul, hogy válaszunkat újra el kell küldenünk, amennyiben korábbi válaszunkat valamilyen okból nem kapta meg, vagy esteleg hosszabb időd vesz igénybe az adott kérdés megválaszolása. 3 hónap elteltével az összes adatát töröljük.


Regisztráció
Weboldalunkon lehetősége van arra, hogy regisztráljon a Weboldalon található űrlap segítségével. A regisztráció azzal az előnnyel jár, hogy nem kell minden egyes vásárlás során megadnia a személyes adatait, illetve a regisztrált fiókon keresztül a vásárlás is nyomon követhető. A regisztrációhoz kötelező megadni a felhasználónevet, emailcímet és a jelszót. A többi adat kitöltése csupán lehetőség, de a regisztrációhoz nem kötelező megadni.

személyes adat az adatkezelés célja jogalapja
felhasználó név, jelszó, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, szállítási név, számlázási név, a választott fizetési módra vonatkozó információ, egy felhasználói fiók létrehozása, vásárlási adatok kitöltése a webáruházban való vásárlás folyamatának későbbi egyszerűsítése érdekében, mivel így nem kell az adatokat minden egyes vásárlásnál újból megadni, valamint a vásárlókkal történő kapcsolattartás egyszerűsítése A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a fenti adatokat, vagyis addig, ameddig Ön nem kéri tőlünk a regisztrációjának törlését. A törlésről emailben tájékoztatjuk Önt és amennyiben email címének a törlését is kérte, úgy a tájékoztatást követően az email címét is töröljük a tájékoztatás megküldése napján.
Azon a felhasználók regisztrációját - akik 2 éve nem léptek be a felületre - 2 év elteltével automatikusan töröljük. A törlésről emailben tájékoztatjuk Önt és a tájékoztatást követően az email címét is töröljük a tájékoztatás megküldése napján.


Rendelés a Weboldalról


Amennyiben a rendelést megelőzően már regisztrált a Weboldalra, úgy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból másolja be a vásárlási felületre. Ha regisztrációval nem rendelkezik, akkor a jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az alábbi adatait. A rendelés teljesítéséhez és a szerződés létrejöttéhez az alábbi adatait kötelező megadnia. Ha nem adja meg valamely adatát, úgy azzal a következménnyel kell számolnia, hogy a szerződés nem jön létre, mivel rendelést teljesíteni nem tudjuk.

 

személyes adat az adatkezelés célja jogalapja
név, emailcím webáruházában történő vásárlás, a szerződés létrehozása és teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, vásárlói kapcsolattartás A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján szolgáltatás nyújtásához szükséges és a szerződés teljesítését követően a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint a GDPR
6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
számlázási név, cím webáruházában történő vásárlás során számla kiállítása A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése szinti számviteli bizonylat megőrzése és és a szerződés teljesítését követően a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
szállítási név, cím, telefonszám webáruházában történő vásárlás során a szerződés teljesítése, a megrendelések kiszállítása A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján szolgáltatás nyújtásához szükséges és a szerződés teljesítését követően a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
vásárlás adatai (dátum, vásárolt termék, a vásárlás értéke, fizetési mód, szállítási mód, rendelésszám) webáruházában történő vásárlás, a szerződés létrehozása és teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján szolgáltatás nyújtásához szükséges és a szerződés teljesítését követően a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.


Az adatkezelés időtartama: A számlázási adatok (név, cím) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük az adatait.


A vásárlási adatok (név, emailcím, szállítási név, szállítási cím, szállítási telefonszám, vásárlás fentebb felsorolt adatai) tekintetében a vásárlást követő 5 évig tároljuk az Ön adatait a Ptk. 6:22. §-a szerinti általános elévülési időhöz igazodva az esetleges jogi igények kezelése érdekében.


Hírlevél
Ha Ön szeretne az érdeklődési körébe tartozó termékeinkre, aktuális ajánlatainkra vonatkozó naprakész információt kapni, vagy legfrissebb híreinkről szeretne tájékozódni feliratkozhat a hírlevelünkre. A feliratkozást követően rendszeresen küldünk Önnek hírlevelet a megadott email címére.


A feliratkozás egyben egy hozzájárulás is ahhoz, hogy emailen keresztül reklámanyagot, híreket küldjünk Önnek a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatosan.


A hozzájárulás bármikor visszavonható a tőlünk kapott üzenetek alsó részén elhelyezett “leiratkozás” című link megnyitásával és a megnyíló oldalon a leiratkozás megerősítésével. A hozzájárulás bármikor visszavonható továbbá egy nekünk küldött üzenettel vagy telefonhívással, melyben egyértelműen nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni tőlünk.

 

személyes adat az adatkezelés célja jogalapja
név, irányítószám, neme, életkor, érdeklődési kör, vásárlási szokások, a feliratkozás dátuma, a feliratkozás IP címe Reklámot tartalmazó üzenetek küldése és tájékoztatás nyújtása az aktuális termékekről, akciókról, új szolgáltatásokról, hírekről stb. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Grtv. 6. §-a szerint az Ön hozzájárulásán alapul


Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig tart.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: az érintettek személyes adatai alapján az érintetteket vásárlói profilokba soroljuk, és részükre az adott profilhoz igazodó hírleveleket küldünk.


Panaszkezelés


Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, vagy egyéb okból kifogásolja az Szolgáltató eljárását a rendelésével, vásárlásával, jótállási, kellékszavatossági vagy bármilyen egyéb igényével kapcsolatban, úgy panaszával az Üzemeltetőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken. A beérkező panaszok során a személyes adatokat az Üzemeltető és az erre feljogosított munkavállalója kezelheti.

 

személyes adat az adatkezelés célja jogalapja
név, emailcím az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során kapcsolatba tudjunk lépni Önnel A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján.
telefonszám az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges a rögzítése azért, hogy a válasz, információ megadása során minél gyorsabban, közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, de a megadása nem kötelező A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul.

panasz tárgya és leírása
a panasz és a tárgy leírásának a megadása azért szükséges, hogy az adott témát érintő panaszt kivizsgálhassuk és pontosan megválaszolhassuk Önnek A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján.


Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni, mely időtartam letelte után az adatokat töröljük.


5. ADATFELDOLGOZÓK


Kiszállítást, fuvarozást végző partnereink


Adatfeldolgozók a kiszállítást, fuvarozást végző partnereink, akiknek továbbítjuk a kiszállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám és emailcím).


Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges.


Felhívjuk a Vásárló figyelmet, hogy a kiszállítást, fuvarozást végző partnereink önálló Adatkezelőnek minősülnek, így az adattovábbításhoz az adott házhoz szállító vagy csomagpont üzemeltető kiválasztásával kifejezetten hozzájárul.


A házhosszállítást végző partnereink nevét, elérhetőségét és adatkezelési tájékoztatóját az alábbi felsorolásban találja:


GLS Hungary - GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Ügyfélszolgálat: https://gls-group.com/HU/hu/kontakt/elerhetoseg
Adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato


FoxPost Zrt.
https://foxpost.hu/kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek


Tárhely szolgáltatónk
A Weboldalunk fenntartásához, elérhetővé tételéhez és kezeléséhez az alább megnevezett Adatfeldolgozót veszünk igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében - a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a Weboldalon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. A velük megosztott személyes adatokat nem használhatják fel saját céljaikra, és az adatokat a feladat elvégzése után törölniük kell, vagy vissza kell őket szolgáltatniuk.


Tárhely-szolgáltató: MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3., e-mail: info@mikrovps.net)
Az adatkezelés időtartama: Legkésőbb az Adatkezelő és a fent nevezett tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, illetve az egyes személyes adat fentebb megnevezett időpontban való törléséig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

Webáruház szolgáltató: 

Neve: Unas Online Kft.

Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszeg út 14

Email: unas@unas.hu

Az adatkezelés időtartama: Legkésőbb az Adatkezelő és a fent nevezett tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, illetve az egyes személyes adat fentebb megnevezett időpontban való törléséig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Ászf: https://unas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Adatkezelési tájékoztató: https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato


Online fizetés
A webáruházból történő vásárlás során, ha a Vásárló az OTP SimplePay online fizetési lehetőséget választja a fizetési művelet elvégzésére az adott felület átirányítja a Vásárlót az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest. Hungária krt. 17-19., cégjegyzékszáma: 01-09-174466) által üzemeltetett SimplePay Fizetési Szolgáltatás oldalára.
Ezen az oldalon a fizetéshez szükséges bankkártya (kártyaszám, lejárati dátum, CVC kód), illetve a kártyás fizetési tranzakció adatainak (fizető azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja) bekérése történik.


Az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff / "https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/


A Vásárló a vásárlás leadásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő (Kontakt Smart Home Kft., székhelye: 2500 Esztergom, Leiningen K. u. 12.) az alábbi adatokat továbbíthatja a szerződés teljesítése érdekében az OTP Mobil Kft., mint Adatfeldolgozó felé: Vásárló neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme (szállítási címe), telefonszáma, számlázási neve, számlázási címe, email címe.


Tájékoztatjuk a Vásárlót, hogy az itt megadott adatokhoz önálló Adatkezelőként – mint pénzügyi szolgáltató – az OTP Bank Nyrt. fér hozzá a tranzakciók authorizációja és a csalások detektálása és monitorozása érdekében. Amennyiben a pénzügyi szolgáltató csalás gyanúját észleli, úgy a SimplePay adatkezelési tájékoztatójában meghatározott személyes adatokat továbbíthatunk az OTP Mobil Szolgáltató Kft-n keresztül a pénzügyi szolgáltató részére.
Felénk az online fizetés során kezelt adatok nem kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő egyedül az online fizetés sikeres megtörténtének tényéről kap tájékoztatást.


Könyvelés


A számviteli-adóügyi dokumentumok (számlák) a bennük lévő személyes adatokkal együtt átadásra kerülnek az Adatkezelő által megbízott alábbi könyvelést végző cégnek:


Név: Kiss Katalin e.v.
Székhely: 2500 Esztergom, Mohácsy Mátyás köz 1.
Nytsz: 53702029
Adószám: 72981896-1-31


Az átadott adatok: a számlán szereplő név, lakcím, fizetés ideje, módja, megvásárolt termék, rendelési azonosító.
Az adatfeldolgozás időtartama: Legkésőbb az Adatkezelő és a fentnevezett könyvelő közötti megállapodás megszűnéséig. Egyéb esetben a társaság könyvelését ellátó cég a lezárt adóévet követő év végéig őrzi meg a könyvelési anyagot, mely leteltét követően törli a hozzá került adatokat. Az év végig a teljes anyagot átadja az Adatkezelőnek, aki a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése szinti számviteli bizonylat megőrzésére előírt - 8 évig őrzi meg.
Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.


6. COOKIE SZABÁLYZAT
Mik azok a cookie-k (sütik)?
A cookie (süti) egy digitális, csekély méretű, betűkből és számokból álló információcsomag, amely akkor kerülhet az számítógépére, mobil készülékére vagy más berendezése böngészőjére amikor a Weboldalunkat meglátogatja.


A cookie-k célja a Weboldalak látogatói élményének javítása azáltal, hogy felismerhetővé teszik a Weboldalak számára a Látogató eszközét, megjegyzik a Látogató egyéni beállításait (például választott nyelvet) és így gördülékenyebb, személyre szabottabb szolgáltatásokat tud nyújtani az oldal.
A sütik révén Információkat kapunk arról, hogy a Weboldal mely részét hányan látogatták, segítenek felmérni a reklámok és a keresések hatékonyságát, valamint segítenek feltérképezni a Látogatói szokásokat azért, hogy minél átláthatóbbá, könnyebben kezelhetővé tudjuk alakítani az oldalunkat.


A begyűjtött cookie-kat a Weboldal Üzemeltetője továbbá az oldalon használt reklámrendszerek Üzemeltetői dolgozzák fel.
Abban az esetben, ha a cookie-kat blokkolja, a Weboldal bizonyos funkciói leállnak.


Ha részletesen tájékozódna a cookie-kal és a biztonságos böngészéssel kapcsolatban, keresse fel az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség alábbi Weboldalát: https://www.youronlinechoices.com/hu/


A Weboldalon alkalmazott Cookie-k:


Munkamenet cookie-k
Ebbe a csoportba tartozó cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a Látogató használni tudja a Weboldal minden funkcióját. Ezek nélkül az oldalunk nem működik hibátlanul. A Weboldal böngészéséhez és funkciói használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a Látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Ebbe a kategóriába tartozó cookie-k a Weboldal böngészésének befejezése után automatikusan kitörlődnek a Látogató böngészőjéből.


Használatot támogató kényelmi cookie-k
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy Weboldalunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pld.: a szövegméret, betűtípus, hogy elfogadta-e a süti tájékoztatót, a kereső
eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra elfogadnia a cookie tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. Személyazonosításra alkalmas adatokat azonban nem gyűjtenek. Ezek a cookie-k a Weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki. Ezt a cookie-t a Látogató böngészője tárolja és 1 hónap elteltével törlődik.


Fejlesztést segítő cookie-k
Ebbe a csoportba tartozó cookie-k információkat gyűjtenek a Weboldal használatáról (például a weblapok látogatottsága, az oldalon töltött idő, az oldalak látogatási sorrendje), mely információk segítségével javítani tudunk az oldalaink felépítésén.
Partnereink ezen sütik által értesülhetnek arról, ha egy Látogató az ő webhelyükről jutott el valamelyik webhelyünkre, és ha a látogatás során megvásárolta valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat. Ezen sütik a vásárolt termék, szolgáltatás adatait is továbbítják. Személyazonosításra alkalmas adatokat azonban nem gyűjtenek. Ezek a cookie-k a Weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki. Ezeket a cookie-kat a Látogató böngészője tárolja és 1 hónap-2 év elteltével törlődik.


Egyes nevesített cookie-k:


Google Analytics
A Google szolgáltatása révén a Weboldalunk használatával, forgalmával kapcsolatos információkról kapunk adatokat. A cookie jellege viselkedésfigyelő. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A Google Analytics segít abban is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google a Google-szolgáltatásokban. A Látogató anonimitása biztosított.


A cookie célja statisztikai adatok gyűjtése, mivel ezen cookie-k segítenek nyomon követni a Weboldal teljesítéményét és javítani a Weboldal használhatóságát és a látogatói élményt. A cookie élettartama 1 év.
Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a Hirdetésközpontban: https://www.google.com/settings/ads
A Google Adatvédelmi Irányelveket pedig itt találja: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.


Meta Pixel
A marketing tevékenység hatékonyságának mérésére és testre szabására szolgáló eszköz a Meta-n (Facebookon). A cookie célja a konverzió mérés és jellege nem viselkedésfigyelő. A Meta (Facebook) szolgáltatásainak igénybevétele során a Pixel a felhasználók személyes
adatait küldi el a Meta (Facebook) részére. Az adatok a Facebook terméktől függően lehetnek elérhetőségek, illetve eseményadatok. A cookie élettartama 1 év.
Az alábbi linken érheti el, hogy a Facebook (Meta) pontosan milyen adatokat gyűjt: https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel


Google Adwords Enhanced Conversions
A hirdetések optimalizálását szolgáló cookie. Az oldalra Látogató később a Google hálózatába tartozó Weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel fog találkozni. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a sütiket, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállításokat. A letiltást követően a Látogató számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok. A cookie célja a konverzió mérés. A cookie jellege nem viselkedésfigyelő. A cookie élettartama 2 év.
A cookie-k adatkezelésének a célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, nyomon követése, a holnap látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a Weboldallátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése.


A cookie-k adatkezelésének a jogalapja: Az un. munkamenet sütik, vagy a Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik, az állandó, mentett sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, mivel az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a Látogatók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához, valamint az Adatkezelőnek és a Látogatóknak érdeke fűződik a Weboldal rendeltetésszerű működtetéséhez és működéséhez, a funkciók és szolgáltatások nyújtásához.
Használatot támogató kényelmi cookie-k és a fejlesztést segítő cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az adatkezelés jogalapja a Weboldalra Látogató felhasználó hozzájárulása, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.


A cookie-k törlése, beállításai, letiltása


A Látogató a böngészőjében tárolt cookie-kat bármikor törölheti a böngészője beállításai között.
A böngészők egy része automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a Látogató megakadályozza az automatikus elfogadást. A böngészők lehetővé teszik a cookie beállítások testre szabását.


A leggyakrabban használt böngészők cookie beállításaihoz segédletet itt találhat:
Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu


Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-Weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se


Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-gb/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd


Safari https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/ibrw850f6c51/mac


7. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK


Intézkedési határidők


A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének nyomán hozott intézkedésekről.


Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy személyazonosságával kapcsolatban, úgy a megerősítéséhez szükséges további információk nyújtását kérheti.


Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról és a rendeletben felsorolt információkról. Az Adatkezelő a kért személyes adatok másolatát ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett az adott naptári évben azonos adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatási kérelmet nyújt be, az Adatkezelő a további tájékoztatásért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Ha a Látogató érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.


Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy az adatkezelés céljára figyelemmel a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az elírást tartalmaz és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.


Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk
-ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
-ha az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, de a felhasználásának a korlátozását kéri
-ha már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védekezéshez
-ha tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.


Törléshez való jog
Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez (jogos érdek érvényesítéséhez) vagy jogok gyakorlásához.


Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik Adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.


Tiltakozás joga
Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni.


Hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat a visszavonási kérelem nem érinti.


Hatósághoz fordulás joga
A panasztételi, vagy bírósághoz fordulás jogát a panasz és a hatósághoz fordulás joga című fejezet tartalmazza részletesen.


8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Ön személyes adatai védelme érdekében műszaki, fizikai és szervezeti védelmet alkalmazunk. Adatai biztonságos szervereken tároljuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és védelmi szoftverek használatával. Az adatok biztonsága érdekében az alkalmazottjainkat megismertetjük az adatvédelmi előírásokkal, és szigorúan felügyeljük azok betartását.


Az adatkezelést ellátó informatikai eszközöket úgy üzemeltetjük, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosított munkavállalók számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen szoftveresen és fizikailag is védett.


Az adatok biztonságát a következő konkrét intézkedésekkel védjük:
-az adatokhoz hozzáférő eszközöket szigorú jelszavas védelemének ellátásával,
-az adatokhoz való hozzáférés korlátozva van, így csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges
-védelmi szoftverek alkalmazásával megakadályozzuk az illetéktelen személyek hálózati hozzáférését,
-fizikai védelmet is alkalmazunk, így az adatokhoz hozzáférő eszközöket olyan elzárt helyiségben tároljuk, amelybe csak az Adatkezelő, vagy az az adatkezelésre feljogosított munkavállalója léphez be
-az Adatkezelő, vagy az adatkezelésre feljogosított munkavállalója a fizikai adathordozón lévő adatot a munkavégzésre kijelölt egyébként elzárt helyiségből nem viheti ki
-az adatokhoz jogosulatlan harmadik személy részére hozzáférést nem biztosítunk
-a tárhely szerverein tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt munkavállalók férhetnek hozzá
-az adatvesztés kockázatát biztonsági mentés készítésével csökkentjük minimálisra
-nyilvántartjuk az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az adatok megóvásában Ön is segíthet azzal, ha a webáruház regisztrációhoz használt jelszavát kellően bonyolult karakterekből állítja elő és gyakran megváltoztatja, továbbá gondoskodik arról, hogy jelszava ne legyen hozzáférhető jogosulatlan személy számára.


Weboldalunk tartalmaz más cégek Weboldalaira mutató linkeket. Ezen webhelyek és szolgáltatót által gyűjtött adatok biztonságáért és védelméért felelősséget nem vállalunk, hiszen az ellenőrzési körünkön kívül esik. Javasoljuk, hogy mindig olvassa el azon webhelyek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatóját.
Kötelező adatkezelés időtartamának a felülvizsgálata


Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgáljuk, hogy az általunk, illetve az Adatkezelőnk által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Kötelező adatkezelés például a fogyasztóvédelmi törvényen alapuló, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét dokumentáljuk, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrizzük és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Hatóság rendelkezésére bocsátjuk.


9. ADATVÉDELMI INCIDENS


Mit jelent az adatvédelmi incidens?


Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


Mi az eljárás ilyen esetben?
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékeljük hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár (az Önt megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel jár) az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. Nem kell tájékoztatnunk Önt az Info. törvényben felsorolt esetekben (2011. évi CXII. törvény 25/K. § (2) bekezdése).


10. PANASZ ÉS A HATÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA


Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy lehetősége van panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu/


Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a fogyasztó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek


11. KORÁBBAN KIADOTT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

12. UTÁNVÉT ELLENŐR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

Közös Adatkezelési Szerződés

(a továbbiakban: Adatkezelési Szerződés)

amely létrejött egyrészről

[www.luxcenter.hu]
székhely: [2500 Esztergom Leiningen Károly utca 12]
adószám: [29304217-2-11],
képviseli: [Knáb Balázs]
(a továbbiakban: Webáruház),

másrészről

Utánvét Ellenőr Kft.,
székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.,
adószám: 32393640-2-14,
képviseli: dr. Radics Ottó ügyvezető
(a továbbiakban: Utánvét Ellenőr),

a továbbiakban Fél, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel.

HÁTTÉR

 • Webáruház az Utánvét Ellenőr által fejlesztett és üzemeltetett Utánvét Ellenőr nevű SaaS (software as a service) típusú szolgáltatást (a továbbiakban "Szolgáltatás", "Utánvét Ellenőr") jelen Szerződésben, valamint az Utánvét Ellenőr utanvet-ellenor.hu oldalon elérhető ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint igénybe veszi Webáruház webáruházában vásárló vevők által, szerződésszegéssel okozott károk megelőzése érdekében, melynek során Webáruház a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kap jelzést arról, hogy az általa megjelölt potenciális ügyfelük (a továbbiakban: Vásárló) számára mely fizetési módok legyenek elérhetőek Webáruház saját weboldalán. Ennek biztosítására Utánvét Ellenőr az Utánvét Ellenőr szolgáltatáson keresztül automatizált módon értesül az egyes megrendelések kimeneteléről, melyet Webáruház által biztosított, e-mailből SHA256 algoritmussal készített hashsel együtt (a továbbiakban "Visszajelzés") egy központi adatbázisban eltárol. Webáruház ezen hashre lekérdezést indítva juthat hozzá az adott hashhez tartozó mutatószámhoz, melyből következtetést tud levonni az adott e-mail cím és így a Vásárló megbízhatóságáról.
 • Az Utánvét Ellenőr lehetőséget biztosít Webáruház részére arra, hogy:
 • a központi adatbázisában tárolt, saját vagy más által beküldött Visszajelzésekből számolt mutatószámokhoz programozott módon hozzáférjen,
 • a központi adatbázisába programozott módon adatot küldjön be.
 • Utánvét Ellenőr az (A) pontban meghatározott célok elérése érdekében kizárólag az alábbi adatokat kapja meg Webáruház-tól:
 • a Vásárló email címéből képzett hash,
 • a rendelés (pozitív/negatív) kimenetele,
 • telefonszám,
 • szállítási cím
 • Utánvét Ellenőr az alábbi adatokat adja át Webáruháznak a hashre indított lekérdezés válaszaként:
 • státusz: van-e az adott hash-re találat – ha van, 200, ha nincs, 404,
 • “good”: pozitív kimenetelek száma,
 • “bad”: negatív kimenetelek száma,
 • “goodRate”: számolt érték, képlet: pozitív / összes,
 • “badRate”: számolt érték, képlet: negatív / összes,
 • “totalRate”: számolt érték, képlet: pozitív-negatív / összes.

Példa válasz:

{

    "status": 200,

    "message": {

        "good": 3,

        "bad": 5,

        "goodRate": 0.375,

        "badRate": 0.625,

        "totalRate": -0.25,

    }

}

 

 • A Felek a Személyes Adatok kezelésére vonatkozó feltételek rögzítése érdekében a jelen Adatkezelési Szerződés alapján folytatják együttműködésüket.
 • A jelen Adatkezelési Szerződés célja, hogy megfelelő óvintézkedéseket biztosítson az adatvédelem tekintetében, valamint annak biztosítása, hogy a Személyes Adatok kezelése Webáruház és Utánvét Ellenőr jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően történjen.

 

 • ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
  • A jelen Adatkezelési Szerződés alkalmazásában az alábbi kifejezések jelentése a következő:

Adatvédelmi incidens

az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogszerűtlen megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet;

Adatkezelési Szerződés

a jelen Adatkezelési Szerződés – ideértve annak bármely esetleges utólagos módosítását is –, amely a jelen dokumentum főszövegében foglalt feltételekből, a függelékekből, mellékletekből és bármely csatolmányból, valamint a hivatkozás útján kifejezetten beépülő bármely dokumentumból áll;

Adatfeldolgozó

olyan jogalany, amely az Adatkezelő nevében és részére végzi a személyes adatok feldolgozását;

Adatkezelő

az a jogalany, amely egyedül vagy másokkal együtt megállapítja a személyes adatok kezelésének céljait és módszereit; jelen Adatkezelési Szerződés tekintetében a szerződő Felek.

Érintett

azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Európai Gazdasági Térség (EGT)

az Európai Unió tagállamai és (Svájc kivételével) az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagországai által alkotott gazdasági terület;

Kapcsolattartó

a Felek megjelölt képviselői,

Webáruház részéről:
név: [Knáb Balázs],
email: [info@luxcenter.hu],
telefon: [+36305665323]

Utánvét Ellenőr részéről:
név: dr. Radics Ottó,
email: hello@utanvet-ellenor.hu,
telefon: +36 20 923 8883.

Személyes adatok

Érintettel kapcsolatos bármilyen információ; azonosíthatónak minősül az a természetes személy, akinek a személyazonossága valamely azonosító – pl. név, azonosító szám, földrajzi adatok, valamely online azonosító vagy egy vagy több, rá jellemző fizikai, pszichikai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy a szociális identitásra vonatkozó tényező – alapján megállapítható;

Jelen Adatkezelési Szerződés alkalmazásában a Személyes Adatokon az Érintett e-mail címét, az Érintett által a különböző webáruházakban bonyolított vásárlásainak számát és azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok  számát kell érteni.

 

 • ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  • A jelen Adatkezelési Szerződés határozza meg Feleknek a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos feladataités a Feleknek a GDPR alapján fennálló kötelezettségei teljesítéséért fennálló, különösen az Érintett jogainak gyakorlásával és az előírt információknak az Érintett részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.
  • A Személyes Adatok feletti formális ellenőrzés és az azokhoz fűződő minden tulajdon- és egyéb jog Feleket együttesen illeti meg.

 

 • KÖZÖS ADATKEZELÉSI CÉL
  • A jelen Adatkezelési Szerződés értelmében az Adatkezelők a fenti Háttér pontban írt tevékenységüket közösen folytatják, e körben pedig közös adatkezelőként kezelik az Érintettek Személyes Adatait. Hangsúlyozandó, hogy előfordulhatnak olyan esetek is, amikor az adott Érintett(ek) Személyes Adatait az Adatkezelők közül csak az egyik kezeli és kizárólag ezen Adatkezelővel áll kapcsolatban az adott Érintett. Ilyen eset merülhet fel különösen, ha az Érintettel vagy az általa képviselt személlyel, szervezettel köt megállapodást Adatkezelő, mely szerint kizárólag az az egy Adatkezelő köteles a szerződés teljesítésére (például: Vásárló az Webáruház weboldalán vásárol, ez esetben a vásárlás részletei, számlákban foglalt egyes személyes adatok stb., hírlevél feliratkozás során gyűjtött egyes személyes adatok. Ilyen esetekben az adott Adatkezelő általa kiadott és weboldalán megjelenített további tájékoztatásban (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) foglaltak irányadók azzal, hogy kizárólag ezen Adatkezelő jár el és minősül önálló Adatkezelőnek.
  • A közös adatkezelési cél megvalósítása érdekében az Adatkezelők az Érintettek Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatokat közösen kezelik, így különösen: egymással megosztják, egymás részére továbbítják, az azokkal kapcsolatos adatkezelési műveletekről (például: törlés, az adatkezelés korlátozása/zárolás) egymással lehetőség szerint előzetesen egyeztetnek.
  • Adatkezelők hangsúlyozzák, hogy amennyiben kizárólag egy Adatkezelő kezeli adatkezelőként az adott Érintett Személyes Adatait, úgy ezen Adatkezelő az adott Érintettet egyértelműen tájékoztatja arról, hogy kizárólag ő jár el Adatkezelőként.

 

 • ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS EGYÉB JELLEMZŐI
  • Az adatkezelés jogalapja, valamint az Adatkezelők által folytatott adatkezelések egyéb jellemzői az Adatkezelési Tájékoztatóban kerültek ismertetésre. Adatkezelők vállalják, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat folyamatosan figyelemmel kísérik, és amennyiben annak szükségessége merülne fel (különösen az adatkezelések megváltozása vagy új adatkezelés végzése esetén), úgy a saját weboldalukon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban írtakat módosítják vagy kiegészítik, illetve áttekintik tájékoztatási gyakorlatukat.

 

 • MŰSZAKI ÉS SZERVEZETI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
  • Felek kötelesek a jelen Adatkezelési Szerződés szerinti kötelezettségeiket és intézkedéseiket a teljes elvárható szakértelemmel, odafigyeléssel és gondossággal teljesíteni.
  • Felek megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági és intézkedéseket köteles alkalmazni a Személyes Adatok bármely illetéktelen vagy jogellenes feldolgozásából, elvesztéséből, megsemmisüléséből, sérüléséből, megváltoztatásából vagy nyilvánosságra kerüléséből származó esetleges károk megelőzése érdekében, figyelemmel a megóvandó Személyes Adatok jellegére is.
  • Felek az informatikai védelemmel kapcsolatos feladataik körében gondoskodnak különösen:
 1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme)
 2. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 3. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).
  • Felek a Személyes Adatok kezelésével, illetve tárolásával érintett számítástechnikai eszközeiket úgy helyezik el, hogy a Személyes Adatokhoz csak arra jogosult személyek legyenek képesek fizikailag is hozzáférni. Ezzel összefüggésben biztosítják a számítástechnikai eszközeik folyamatos, szakszerű karbantartását, továbbá az adathordozókat biztonságos környezetben tárolják, azok selejtezését biztonságos módon, dokumentáltan hajtják végre.
  • Felek egymással egyeztetnek továbbá egyéb lehetséges adatbiztonsági intézkedések (például: biztonsági mentések) alkalmazásának, valamint az Érintettek ezzel kapcsolatos tájékoztatásának szükségességéről.

 

 • ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE
  • Felek vállalják, hogy a közös adatkezelésük kapcsán igénybe vett Adatfeldolgozókról előzetesen egyeztetnek, és áttekintik az adott Adatfeldolgozó által nyújtott adatbiztonsági intézkedéseket. Az Adatkezelők kizárólag olyan Adatfeldolgozót vehetnek igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
  • Felek a közös adatkezelésük kapcsán igénybe vett Adatfeldolgozó személyéről, illetve az Adatfeldolgozó személyét érintő minden változásról az Érintettet tájékoztatni kötelesek (elsődlegesen az Adatkezelési Tájékoztató útján).
  • Felek kötelesek az általuk igénybe vett Adatfeldolgozóval a GDPR 28. cikk (3) bekezdése alapján – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a Személyes Adatok típusát, az Érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó – írásbeli szerződést kötni, ezáltal garantálni azt, hogy az Adatfeldolgozó tevékenysége a GDPR rendelkezéseinek megfelel.
  • Felek egymással szemben az Adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felelnek, mintha maguk látnák el az Adatfeldolgozó által végzett tevékenységet.
  • Bármely Fél a saját, önállóan végzett adatkezelése kapcsán igénybe vett Adatfeldolgozókért kizárólagos felelősséggel tartoznak, és ezen Adatfeldolgozóról önállóan kötelesek tájékoztatni az ezen adatkezelésük által érintetteket. Amennyiben azonban az önállóan igénybe vett Adatfeldolgozó tevékenységét a közösen folytatott adatkezeléshez is felhasználják, úgy ezen Adatfeldolgozó vonatkozó adatkezelése kapcsán a jelen pontban írtak irányadónak tekintendők.

 

 • ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA, JOGAINAK GYAKORLÁSA
  • A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban az Érintettektől érkező kérelmeket, megkereséseket vagy bármely hatóságtól érkezett megkereséseket a Fél köteles a beérkezéstől számított legkésőbb 1 munkanapon belül továbbítani a másik Fél részére. Felek mindenkor kötelesek egymásnak megfelelő segítséget nyújtani az Érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolásában. Fél a másik Fél ilyen jellegű kérése esetén, szükség szerint 1 munkanapon belül köteles az adatkezeléssel kapcsolatos választ, tájékoztatást a másik Fél részére megadni.
  • Felek – különös tekintettel hatósági ellenőrzés, vagy adatvédelmi audit esetén - kötelesek az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül minden olyan információt a másik Fél rendelkezésére bocsátani, amely az adatkezelési tevékenység jogszerűségét és a jelen Adatkezelési Szerződés betartását igazolja. Felek kötelesek továbbá a közös adatkezelés körében az ellenőrzés, illetve audit során a hatóságokkal kölcsönösen együttműködni.
  • Felek kötelesek az Érintettet a saját adatkezelési tevékenységükre vonatkozó megfelelő tájékoztatással ellátni. A tájékoztatás során az Érintettel közölni kell, hogy a Felek a közös adatkezelési cél érdekében önálló adatkezelőként járnak el vagy közös adatkezelést folytatnak egyes esetekben, továbbá közös adatkezelés esetén ismertetni kell az Érintettel a jelen Adatkezelési Szerződés lényegi tartalmát, különös tekintettel az Érintett jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó szabályokat.
  • Felek az Érintettek felé az Webáruház-et jelölik ki közvetlen kapcsolattartóként. Az Érintett az Webáruház Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt kapcsolattartási címein jogosult bármely adatvédelemmel kapcsolatos kérelmével megkeresni Webáruház-et.
  • Felek megállapodnak továbbá, hogy az Érintettek egyebekben a közös adatkezeléssel érintett tevékenységek kapcsán, bármelyik Adatkezelőhöz fordulhatnak, nem képezheti a kérelem megválaszolásának, teljesítésének akadályát az a tény, hogy az Érintett nem közvetlenül az Webáruház-hoz fordult. Abban az esetben, ha a megkeresése kifejezetten az egyik Fél adatkezelésére vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Fél jár el az Érintett irányában.

 

 • TOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA
  • Felek a Személyes Adatok Európai Unión kívüli harmadik országbeli továbbítására kizárólag egymással való közös egyeztetés után jogosultak, a harmadik országbeli esetleges adattovábbításról pedig – elsődlegesen a Tájékoztató útján – kötelesek az Érintetteket is tájékoztatni.

 

 • TITOKTARTÁS
  • Felek kötelesek biztosítani, hogy maga és munkavállalói egyaránt titokban tartsanak minden Személyes Adatot, valamint azt, hogy a Személyes Adatokhoz a Felek munkavállalói kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges mértékben férhessenek hozzá. Felek különösen kötelesek gondoskodni arról, hogy a Személyes Adatok feldolgozásában érintett összes munkatársuk kellő oktatásban és vizsgáztatásban részesüljön a Személyes Adatok kezelése tekintetében.
  • A Személyes Adatokat az Adatkezelő és/vagy az Érintett tulajdonát képező bizalmas információnak kell tekinteni.

 

 • AZ ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE
  • Ha bármelyik Fél tudomást szerez bármilyen adatvédelmi incidensről, úgy köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül köteles értesíteni a másik Felet, és teljes körűen együttműködni a probléma észszerű keretek közötti lehető leggyorsabb orvoslásában. Az értesítésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia (ha azok rendelkezésre állnak):
   1. az adatvédelmi incidens ismertetése, ideértve az abban érintett Érintettek kategóriáit és számát; az adatvédelmi incidenshez vezető esemény összefoglalását; az adott esemény napját és időpontját; az érintett adatrekordok kategóriáit és darabszámát; az érintett Személyes Adatok jellegét és tartalmát, valamint az adatvédelmi incidens természetbeni helyszínét és az érintett adathordozókat;
   2. az adatvédelmi incidens körülményeinek ismertetése (pl. elvesztés, lopás, másolás);
   3. az adatvédelmi incidens által okozott káros hatások mérséklése érdekében ajánlott intézkedések ismertetése;
   4. mindazon valószínűsíthető következmények és potenciális kockázatok ismertetése, amelyeket az adatvédelmi incidens okozhat az Érintett(ek)nek;
   5. az adott esetnek megfelelően az általa az adatvédelmi incidens kezelése érdekében javasolt vagy foganatosított intézkedések ismertetése;
   6. az adatvédelmi incidens vagy annak mérséklése kapcsán esetleg releváns bármilyen további információ ismertetése, különösen olyan információké, amelyeket az Adatkezelő korábban releváns információként jelölt meg; és
  • Az értesítést e-mailben, az 1.1. pontban azonosított Kapcsolattartójának meg kell küldeni. Az Kapcsolattartónak rendelkezésre kell állnia gyors segítségnyújtás céljából és azért, hogy meg tudja válaszolni a Fél részéről felvetődő bármilyen utólagos kérdést.
  • Az adatvédelmi incidens természetétől függően az Adatkezelőt jelentéstételi kötelezettség terhelheti a letelepedése szerinti ország adatvédelmi hatósága felé. Az Adatfeldolgozó tehát az Adatkezelő felhívására köteles átadni az Adatkezelő által ésszerű keretek között bekért bármely egyéb információt annak érdekében, hogy az eleget tudjon tenni a vonatkozó adatvédelmi szabályzatnak és/vagy az adatvédelmi hatóság adatkéréseinek. Az Adatfeldolgozó nem jogosult bejelentést tenni egyetlen adatvédelmi hatóság felé sem, kivéve, ha ezt a vonatkozó jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha ezt az Adatkezelő jóváhagyásával vagy utasítására teszi.

 

 • FELELŐSSÉG
  • Az Adatkezelők az általuk közösen folytatott adatkezelésért az Érintett felé közösen – egyetemlegesen - felelnek, azaz az Érintett pedig mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.
  • Az önállóan végzett adatkezelések és a közös adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő tájékoztatási kötelezettségük teljesítésének vonatkozásában az Adatkezelők önállóan felelnek, és az Érintetteket is önállóan tájékoztatják ezen adatkezelésekről, adatvédelmi jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
  • Az Adatkezelők külön – külön felelősek a saját weboldalaikon közzétett Adatkezelési Tájékoztatókban meghatározott rendelkezések jogszerűsége, megjelenítése tekintetében, ennek megfelelően az Utánvét Ellenőr által megküldött adatkezelési tájékoztató szövegjavaslat vonatkozásában felülvizsgálati és adaptálási kötelezettség és teljes körű jogszabálymegfelelőségi felelősség terheli Webáruház-at.
  • Amennyiben valamely Fél jogszerűtlen adatkezeléséből eredően a másik Felet hátrány, kár éri, a károkozó Fél köteles ezt teljes mértékben és maradéktalanul megtéríteni. E rendelkezés irányadó arra az esetre, ha az egyik Adatkezelő tevékenységéből adódó jogszerűtlen adatkezelés miatt bármely hatóság a közös adatkezeléssel összefüggésben marasztalja el a feleket, mely esetben felelősségük egyetemleges. E költséget, kárt a károkozó Fél köteles a másik Fél részére maradéktalanul megtéríteni.
  • Utánvét Ellenőr a közös adatkezelésből fakadó felelősségét, ideértve az Utánvét Ellenőrnek a GDPR 26. cikk alapján fennálló összes felelősségi alakzatát a Webáruház által Utánvét Ellenőr számára a kártérítési igény vagy egyéb fizetési kötelezés megtérítésére irányuló jelzés napját megelőző 365 napban kifizetett előfizetői díj mértékében korlátozza.

 

 • ÉRTESÍTÉSEK
  • Bármelyik Fél köteles a másik Fél Kapcsolattartóját:
   • indokolatlan késedelem nélkül, írásban értesíteni az adatkezelésnek a jelen Adatkezelési Szerződésben leírt paramétereinek bármely tervezett megváltoztatásáról,
   • 3 (három) munkanapon belül, írásban értesíteni, ha (i) valamely Érintettől az illető Személyes Adataiba történő betekintésre vonatkozó kérelmet; vagy (ii) az Adatkezelő és/vagy ügyfele vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeivel kapcsolatos kifogást vagy igénylést vesz át, (iii) az Érintett valamelyik jogát gyakorolja bármelyik Féllel szemben.
   • indokolatlan késedelem nélkül értesíteni, ha bármely adatvédelmi hatóság vagy egyéb hatóság, nyomozóhatóság arra szólítja fel az, hogy az adatvédelmi hatóság vagy egyéb hatóság, nyomozóhatóság részére kötelezően hozzáférést biztosítson Személyes Adatokhoz. Az ilyen értesítést lehetőség szerint és a vonatkozó jogszabályokban megengedett mértékben a felszólított Fél által teljesített bármilyen adatszolgáltatás előtt kell megtenni.

 

 • HATÁLY
  • A jelen Adatkezelési Szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, ameddig bármelyik Fél és/vagy annak Adatfeldolgozója Személyes Adatokat kezel vagy ilyenekhez hozzáfér.

 

 • ADATTÖRLÉSI KÖTELEZETTSÉG
  • A Személyes Adatokat az adatkezelés eredeti céljának végrehajtásához szükséges időszaknál tilos tovább tárolni. Adatkezelők vállalják, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban írt adatkezelés időtartamának leteltét, illetve jelen Adatkezelési Szerződés megszűnését követően 8 évig kezelik ezen adatokat.

 

 • A RENDELKEZÉSEK FENNMARADÁSA
  • A jelen Adatkezelési Szerződés bármely rendelkezése, amely célja szerint kifejezetten vagy következményes jelleggel a jelen Adatkezelési Szerződés megszűnésekor vagy azt követően teljesül vagy marad fenn hatályában, teljeskörűen hatályban marad.
  • Annyiban, amennyiben az Adatkezelőnek az adatvédelmi hatóságok vagy Érintettek azzal kapcsolatos megkereséseire kell válaszolnia, hogy a jelen Adatkezelési Szerződés szerint miként történt a Személyes Adatok kezelése, Felek a jelen Adatkezelési Szerződés lejárata után is kötelesek egymásnak biztosítani a szükséges segítséget.
  • A kétségek kizárása érdekében a jelen Adatkezelési Szerződés 9. pontjában foglalt titoktartási kötelezettségek, ideértve a munkavállalók, tanácsadók stb. Személyes Adatok titokban tartására vonatkozó kötelezettségét is, a jelen Adatkezelési Szerződés lejárata vagy megszűnése után is fennmaradnak.

 

 • JOGVÁLASZTÁS ÉS VITARENDEZÉS

A jelen Adatkezelési Szerződésből vagy annak létrejöttéből eredő, vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely perre, jogvitára, eljárásra vagy követelésre, annak jellegétől függetlenül, a magyar jog irányadó és az említetteket e jog szerint kell értelmezni.

***

Utánvét ellenőr JOGALAPOK

Kiegészítések Webáruház adatkezelési tájékoztatójába az adatkezelési esetekhez.

Utánvét Ellenőr szolgáltatás használata Adatkezelők részéről

Adatkezelés leírása: a Webáruház az Érintett által vásárolt termék kiszállításának sikerességéről (rendelést átvette/nem vette át), valamint az Érintett (SHA256 algoritmussal) álnevesített e-mail címét az Utánvét Ellenőr szolgáltatásba elküldi, ahol Szolgáltató ezeket az adatokat eltárolja és azokat a szolgáltatást igénybe vevő más webáruházak részére azok manuális vagy automatizált lekérésére megküldi.

Kezelt adatok köre: az Érintett e-mail címe, az Érintett által a Webáruházban bonyolított vásárlásainak száma és azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok száma.

Adatkezelés célja: az Érintett  által, szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkeztének elkerülése vagy azok minimalizálása azáltal, hogy az Utánvét Ellenőrben elérhető kódolt adatok felhasználásával a Honlap rendszere automatikusan olyan fizetési lehetőségeket kínál fel az Érintett részére, amelyek a korábbi megrendeléseinek a tényleges átvételétől függnek (nem vette át, visszautasította az átvételt, nem az Érintett rendelt stb.).

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelők jogos érdeke, a vásárló szerződésszegő magatartásával okozott károk csökkentéséhez fűződő jogos érdek.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelők az adatfelvétel időpontjától számított 8 évig kezelik ezen adatokat.

Az érintetti adatok tárolása, adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelők – a GDPR 24. cikke szerint – az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történjen. Webáruház mint Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései a jelen tájékoztató […] pontjában bemutatásra kerül. Az Utánvét Ellenőr adatbiztonsági intézkedései az Utánvét Ellenőr szolgáltatás Adatkezelési Tájékoztatójának Adatbiztonság pontjában találhatók.

Hogyan működik az Utánvét Ellenőr?

Az Utánvét Ellenőr

 • a beküldött felhasználói szokásokat (rendelés kimeneteleket), álnevesített e-mail címeket (e-mail címből SHA256-tal képzett hash-t), telefonszámot és szállítási címet tárolja,
 • a felé indított manuális vagy automatizált lekérdezésekre ezeket a többi webáruháztól beérkezett adatokkal összekapcsolja és arra válaszként kiszolgálja.

Utánvét Ellenőr szolgáltatás működéséről további információt ITT talál.olvashat

 

Az Utánvét Ellenőr Kft. elérhetőségei:

székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.
adószám: 32393640-2-14
cégjegyzékszám: 14-09-320385
telefonszám: +36 20 923 8883
e-mail cím: hello@utanvet-ellenor.hu

Érdekmérlegelési teszt eredménye

Adatkezelő a jogos érdek mint jogalap miatt érdekmérlegelési tesztet készített, melynek eredménye – elérhető Webáruháznál – során Adatkezelő úgy értékelte, hogy az adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét. Az érintett személyes adatok kezelése a Webáruház mint Adatkezelő vagyonának - mint jogos érdekének megóvásához –, továbbá az Érintett kapcsolódó jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, annak kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldás jelenleg nem áll rendelkezésre.

Az eladónak minősülő Adatkezelő a vele szerződést kötő (honlapon vásárló) Érintett a már kezelt egyes személyes adatait az Utánvét Ellenőr szolgáltatás igénybevétele során felhasználja, melynek célja a szerződésszegő magatartással okozott károk csökkentése. Érintett így, mint a Webáruház ügyfele a jelen tájékoztatások kapcsán is előre számíthat az Utánvét Ellenőr szolgáltatás vele szembeni alkalmazásának lehetőségére. Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás Webáruház részéről történő alkalmazása nem jár több adat kezelésével, megadásával, mint amelyet az Érintett a rendelése során a Webáruháznak korábban megadott.

Adatkezelők az Utánvét Ellenőr szolgáltatás igénybevételével védeni kívánt érdeke jogilag és társadalmilag egyaránt elismert érdek, továbbá alapvető gazdasági érdeke is. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, továbbá az Adatkezelők az adattakarékosság elvének figyelembevételével kezeli a személyes adatokat, Webáruház által felvett semmilyen további adathoz (pl. Érintett neve, rendelt áruk köre stb.) nem fér hozzá az Utánvét Ellenőr.

Az adatkezelés az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik. Adatkezelő az adatkezelés során nem gyűjt semmilyen körülmények között különleges adatokat.

Az Érintett számára biztosított jogainak gyakorlásához az Adatkezelők minden szükséges és elvárható támogatást biztosítanak.

Összegezve megállapítható, hogy Adatkezelők az adatkezelést jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végzik.

Webáruházi ÁSZF-ben használható rendelkezések

Jelen szerződés értelmezésekor szerződésszegésnek minősül az az eset, amikor a Vásárló nem veszi át az általa megrendelt Terméket, valamint elállási szándékát sem jelzi a Vállalkozás felé.

A Vállalkozás és a Fogyasztó (Vásárló) között ugyanis a Honlapon leadott megrendelést követően elektronikus úton kötött adásvételi szerződés jön létre. Ezen szerződés alapján a Fogyasztó (Vásárló) a vételár kifizetésére, a dolog átvételére köteles, valamint köteles együttműködni a Vállalkozással és tájékoztatni őt minden olyan lényeges körülményről, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatos (Ptk. 6:215. § és Ptk. 6:62. (1) §).

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt Terméket, úgy a Vállalkozás választása szerint

 1. azonnali hatállyal felmondja a szerződést, vagy
 2. akár harmadszor vagy negyedszer is megkísérli a Termék kiszállítását, abban az esetben, ha a második kiszállítási kísérlet sem vezetett eredményre és/vagy a Vásárló nem működött együtt.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a fentiekben körülírt sikertelen ki-, és visszaszállítási költséget kötbérként érvényesítse a Vásárlóval szemben.

Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Terméket – legalább kettő alkalommal - nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Vállalkozáshoz, a Vállalkozás a vételár és a kiszállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését. A Vállalkozásnak jogában áll visszatartani a Termék(ek) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Termék árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Vállalkozáshoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg). A Vállalkozás a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT kivonat

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT kivonat

az Utánvét Ellenőr Kft. által fejlesztett Utánvét Ellenőr technológiai megoldás adatkezelésére vonatkozóan

 

Bevezetés

Az „Utánvét Ellenőr Kft.” (székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10., cégjegyzékszám:14-09-320385, adószám: 32393640-2-14, továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Utánvét Ellenőr, mint technológiai megoldás azzal a szándékkal született meg, hogy segítse a jogszerűen működő webshopok vásárlóit az utánvétellel történő csomagátvételi kötelezettségeik erősítésében. Jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése az Utánvét Ellenőr Kft. és a szolgáltatást használó Webáruház közös adatkezelésén alapul, és a Felek az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazását írásban dokumentálják, tekintettel a GDPR 5. cikk (2) bekezdésére, az elszámoltathatóság elvének való megfelelésre.

A vásárló vásárlási előéletének ellenőrzése, valamint az ezekhez kapcsolódó rendelések kimenetelének elmentése során a vásárló által megadott e-mail címből SHA256 eljárással képzett hash, telefonszám és cím szolgál kiindulási adatként az Utánvét Ellenőr működésében.

A rendszer a fentiek alapján a vásárló csomagátvételéhez tartozó adatokból egy számított mutatószámot[1] küld vissza a webshopnak, amely a saját beállításai alapján dönt: engedélyezi vagy – ha a kapott mutatószám nem éri el a meghatározott küszöbértéket[2] – elrejti az utánvétes fizetési módot a vásárló elől, illetve megjelöli a rendelést, mint olyan rendelést, melynél fennáll annak a veszélye, hogy a kiküldött csomagot a vásárló nem fogja átvenni.

Az utánvétellel történő vásárlás esetén ugyanis a vásárló az online megrendelt termék ellenértékét csak utólag, annak átvételekor fogja megfizetni, általában a futárnak vagy az átvevőhelyen, a csomagautomatában. A webshop és a futárszolgálat között fennálló szerződéstől függően az utánvétes fizetés miatt felmerülő “utánvét kezelési díj” a szállítási költségek részét képezi, vagy külön költségelemként kerül a webshopnak felszámításra, így annak ellenértékét részben a vásárló fizeti majd meg, a termék átvételekor.

Az elmúlt években folyamatosan emelkedik a vásárlók által utánvéttel megrendelt csomagok esetében ezen csomagok átvételének megtagadása, elmaradása: ilyenkor a vásárló nem él elállási jogával, nem jelzi ezt a szándékát a webshopnak, hanem egyszerűen nem veszi át a csomagot. Ez folyamatos anyagi veszteséget jelent a webshopot üzemeltető vállalkozások számára, mely a csomagautomaták széleskörű elterjedésével még tovább növekszik.

Az át nem vett csomagokkal kapcsolatosan az Ecommerce Hungary Kisvállalati Tagozata 2023-ban végzett egy felmérést, melyből az alábbi eredmények születtek:

 • a vásárlások 63%-ában a vevők az utánvétes fizetési módot választották,
 • a webshop üzemeltetők közel négyötöde válaszolta, hogy az át nem vett csomagok aránya minimum 1% volt az összes eladáshoz képest, míg egyharmaduk esetében a 2%-ot is meghaladta ez az arány,
 • egy át nem vett csomag átlagosan 2000 és 4000 Ft közötti kárt okoz egy webshop üzemeltetőnek,
 • egy év alatt az át nem vett csomagok átlagosan 250.000-500.000 Ft többlet kiadást okoztak a válaszadóknak.

Adatkezelők:

Üzemeltető:

Adatkezelő megnevezése

Utánvét Ellenőr Kft.

Adószám

32393640-2-14

Cégjegyzékszám

14-09-320385

Székhely

8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.

E-mail

hello@utanvet-ellenor.hu

Web

https://utanvet-ellenor.hu

 

Webáruház

Adatkezelő megnevezése

 Kontakt Smart Home Kft.

Adószám

 29304217-2-11

Cégjegyzékszám

 11-09-028888

Székhely

 2500, Esztergom, Leiningen Károly utca 12

E-mail

 info@luxcenter.hu

Web

 www.luxcenter.hu

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő jogszabályban meghatározott feladata ellátása során az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk f) pontja szerinti jogos érdek alapján végzi az adatkezelést.

Az adatkezelő jogos érdekének beazonosítása, az adatkezelés célja:

Az adatokat az Adatkezelők a GDPR 6. cikk f) pontja alapján kezelik, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, mely jogos érdek:

 • Üzemeltető esetében: az Utánvét Ellenőr üzemeltetése.
 • Webáruház esetében: a vásárlói által szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkezésének elkerülése vagy azok minimalizálása.

A szolgáltatás célja a webshopok vásárlói által szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkezésének elkerülése vagy azok minimalizálása.

 Az Üzemeltető oldalán említett jogos érdek alapvetően két elemből tevődik össze:

 • a vállalkozás szabadságának, illetve a tulajdonhoz való jog gyakorlása;
 • az Utánvét Ellenőr, mint szolgáltatás fejlesztéséhez és ezáltal a webshopok, mint előfizetők megtartásához fűződő, valamint a szerződésszegő magatartás által okozott többletkiadások megszüntetésére vonatkozó jogos gazdasági érdek.

Az érintett személy jogainak, szabadságának beazonosítása:

Nevesített személyiségi jogok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43. § c); d, e) pontja, a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jog, ill. a szolgáltatások szabad megválasztásának jogán alapján. E jogok tekintetében az adatkezelés az érintetteknek a személyes adatok védelméhez való jogát korlátozza annyiban, hogy az érintettek számára a szolgáltatást használó webáruházban – a működés eredményeképpen – az utánvétes vásárlás lehetősége nem feltétlenül lesz elérhető.

Mérlegelés elvégzése:

Az elvégzett hatásvizsgálat (külön részletes dokumentumban) alapján megállapítható, hogy az adatkezelők oldalán fennálló, jogos érdek (szolgáltatások fejlesztéséhez és ezáltal az előfizetők megtartásához fűződő, és  a kár megelőzéséhez fűződő jogos gazdasági érdek, valamint a vásárlók által, szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkezésének elkerülése vagy azok minimalizálása), illetve a vásárlók oldalán fennálló jogok és szabadságok (magánélet tiszteletben tartásához fűződő jog, a személyiségi jogok, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra,) és az azokkal kapcsolatos érdekek között egyensúly áll fenn abban az esetben, ha az adatkezelők maradéktalanul érvényre juttatják és biztosítják az alábbi meghatározott garanciákat.

 • Átláthatóság, megfelelő tájékoztatás
 • Tiltakozás és egyéb érintetti jogok gyakorlásának elősegítése
 • Hash-elt adatbázis
 • Utánvét helyett egyéb vásárlási módok elérhetővé tétele (nincs kizárva az online vásárlásokból, nem kitiltott).

Továbbá a személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság figyelembevételével történik.

Személyes adatkezeléssel érintettek:

A webhopokon (a webshop vagy másnéven webáruház tulajdonképpen egy termékeket és szolgáltatásokat értékesítő weboldal) vásárló fogyasztó. Általában online bevásárló kosár tartozik hozzá, amelybe virtuálisan pakoljuk bele a megvásárolni kívánt árut.

A kezelt adatok köre:

Adatkategória

Adat megnevezése

rendszer által képzett egyedi azonosító

e-mail címből képzett hash

vásárlás minősítése

az adott rendelés +/- kimenetele

kapcsolattartási adat

telefonszám

szállítási adat

szállítási cím

 

Az adatkezelés ideje: az adat létrejöttét követő 8 év.

Az érintett megfelelő tájékoztatásának, az érdekmérlegelés dokumentálásának megvalósulása:

Jelen érdekmérlegelési teszt kivonat az Utánvét Ellenőr valamint az érintett webáruház weboldalán minden érintett számára elérhető.

 

Budapest, 2024. 01. 27.

 

[1] Mutatószám: a vásárló megbízhatóságát jelképező -1 és +1 közötti szám. A reputáció képlete és számítása itt található.

 

[2] Küszöbérték: az adott webshop érzékenységét jelképező szám, mely megadja, hogy egy vásárlónak milyen mutatószámmal kell rendelkeznie a pozitív elbírálás érdekében.

Utánvét ellenőr ÁSZF - GDPR

Közös Adatkezelési Szerződés

(a továbbiakban: Adatkezelési Szerződés)

amely létrejött egyrészről

[WEBÁRUHÁZ]
székhely: [2500 Esztergom Leiningen Károly utca 12]
adószám: [29304217-2-11],
képviseli: [Knáb Balázs]
(a továbbiakban: Webáruház),

másrészről

Utánvét Ellenőr Kft.,
székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.,
adószám: 32393640-2-14,
képviseli: dr. Radics Ottó ügyvezető
(a továbbiakban: Utánvét Ellenőr),

a továbbiakban Fél, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel.

HÁTTÉR

 • Webáruház az Utánvét Ellenőr által fejlesztett és üzemeltetett Utánvét Ellenőr nevű SaaS (software as a service) típusú szolgáltatást (a továbbiakban "Szolgáltatás", "Utánvét Ellenőr") jelen Szerződésben, valamint az Utánvét Ellenőr utanvet-ellenor.hu oldalon elérhető ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint igénybe veszi Webáruház webáruházában vásárló vevők által, szerződésszegéssel okozott károk megelőzése érdekében, melynek során Webáruház a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kap jelzést arról, hogy az általa megjelölt potenciális ügyfelük (a továbbiakban: Vásárló) számára mely fizetési módok legyenek elérhetőek Webáruház saját weboldalán. Ennek biztosítására Utánvét Ellenőr az Utánvét Ellenőr szolgáltatáson keresztül automatizált módon értesül az egyes megrendelések kimeneteléről, melyet Webáruház által biztosított, e-mailből SHA256 algoritmussal készített hashsel együtt (a továbbiakban "Visszajelzés") egy központi adatbázisban eltárol. Webáruház ezen hashre lekérdezést indítva juthat hozzá az adott hashhez tartozó mutatószámhoz, melyből következtetést tud levonni az adott e-mail cím és így a Vásárló megbízhatóságáról.
 • Az Utánvét Ellenőr lehetőséget biztosít Webáruház részére arra, hogy:
 • a központi adatbázisában tárolt, saját vagy más által beküldött Visszajelzésekből számolt mutatószámokhoz programozott módon hozzáférjen,
 • a központi adatbázisába programozott módon adatot küldjön be.
 • Utánvét Ellenőr az (A) pontban meghatározott célok elérése érdekében kizárólag az alábbi adatokat kapja meg Webáruház-tól:
 • a Vásárló email címéből képzett hash,
 • a rendelés (pozitív/negatív) kimenetele,
 • telefonszám,
 • szállítási cím
 • Utánvét Ellenőr az alábbi adatokat adja át Webáruháznak a hashre indított lekérdezés válaszaként:
 • státusz: van-e az adott hash-re találat – ha van, 200, ha nincs, 404,
 • “good”: pozitív kimenetelek száma,
 • “bad”: negatív kimenetelek száma,
 • “goodRate”: számolt érték, képlet: pozitív / összes,
 • “badRate”: számolt érték, képlet: negatív / összes,
 • “totalRate”: számolt érték, képlet: pozitív-negatív / összes.

Példa válasz:

{

    "status": 200,

    "message": {

        "good": 3,

        "bad": 5,

        "goodRate": 0.375,

        "badRate": 0.625,

        "totalRate": -0.25,

    }

}

 

 • A Felek a Személyes Adatok kezelésére vonatkozó feltételek rögzítése érdekében a jelen Adatkezelési Szerződés alapján folytatják együttműködésüket.
 • A jelen Adatkezelési Szerződés célja, hogy megfelelő óvintézkedéseket biztosítson az adatvédelem tekintetében, valamint annak biztosítása, hogy a Személyes Adatok kezelése Webáruház és Utánvét Ellenőr jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően történjen.

 

 • ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
  • A jelen Adatkezelési Szerződés alkalmazásában az alábbi kifejezések jelentése a következő:

Adatvédelmi incidens

az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogszerűtlen megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet;

Adatkezelési Szerződés

a jelen Adatkezelési Szerződés – ideértve annak bármely esetleges utólagos módosítását is –, amely a jelen dokumentum főszövegében foglalt feltételekből, a függelékekből, mellékletekből és bármely csatolmányból, valamint a hivatkozás útján kifejezetten beépülő bármely dokumentumból áll;

Adatfeldolgozó

olyan jogalany, amely az Adatkezelő nevében és részére végzi a személyes adatok feldolgozását;

Adatkezelő

az a jogalany, amely egyedül vagy másokkal együtt megállapítja a személyes adatok kezelésének céljait és módszereit; jelen Adatkezelési Szerződés tekintetében a szerződő Felek.

Érintett

azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Európai Gazdasági Térség (EGT)

az Európai Unió tagállamai és (Svájc kivételével) az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagországai által alkotott gazdasági terület;

Kapcsolattartó

a Felek megjelölt képviselői,

Webáruház részéről:
név: [Knáb Balázs],
email: [info@luxcenter.hu],
telefon: [+36305665323]

Utánvét Ellenőr részéről:
név: dr. Radics Ottó,
email: hello@utanvet-ellenor.hu,
telefon: +36 20 923 8883.

Személyes adatok

Érintettel kapcsolatos bármilyen információ; azonosíthatónak minősül az a természetes személy, akinek a személyazonossága valamely azonosító – pl. név, azonosító szám, földrajzi adatok, valamely online azonosító vagy egy vagy több, rá jellemző fizikai, pszichikai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy a szociális identitásra vonatkozó tényező – alapján megállapítható;

Jelen Adatkezelési Szerződés alkalmazásában a Személyes Adatokon az Érintett e-mail címét, az Érintett által a különböző webáruházakban bonyolított vásárlásainak számát és azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok  számát kell érteni.

 

 • ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  • A jelen Adatkezelési Szerződés határozza meg Feleknek a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos feladataités a Feleknek a GDPR alapján fennálló kötelezettségei teljesítéséért fennálló, különösen az Érintett jogainak gyakorlásával és az előírt információknak az Érintett részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.
  • A Személyes Adatok feletti formális ellenőrzés és az azokhoz fűződő minden tulajdon- és egyéb jog Feleket együttesen illeti meg.

 

 • KÖZÖS ADATKEZELÉSI CÉL
  • A jelen Adatkezelési Szerződés értelmében az Adatkezelők a fenti Háttér pontban írt tevékenységüket közösen folytatják, e körben pedig közös adatkezelőként kezelik az Érintettek Személyes Adatait. Hangsúlyozandó, hogy előfordulhatnak olyan esetek is, amikor az adott Érintett(ek) Személyes Adatait az Adatkezelők közül csak az egyik kezeli és kizárólag ezen Adatkezelővel áll kapcsolatban az adott Érintett. Ilyen eset merülhet fel különösen, ha az Érintettel vagy az általa képviselt személlyel, szervezettel köt megállapodást Adatkezelő, mely szerint kizárólag az az egy Adatkezelő köteles a szerződés teljesítésére (például: Vásárló az Webáruház weboldalán vásárol, ez esetben a vásárlás részletei, számlákban foglalt egyes személyes adatok stb., hírlevél feliratkozás során gyűjtött egyes személyes adatok. Ilyen esetekben az adott Adatkezelő általa kiadott és weboldalán megjelenített további tájékoztatásban (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) foglaltak irányadók azzal, hogy kizárólag ezen Adatkezelő jár el és minősül önálló Adatkezelőnek.
  • A közös adatkezelési cél megvalósítása érdekében az Adatkezelők az Érintettek Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatokat közösen kezelik, így különösen: egymással megosztják, egymás részére továbbítják, az azokkal kapcsolatos adatkezelési műveletekről (például: törlés, az adatkezelés korlátozása/zárolás) egymással lehetőség szerint előzetesen egyeztetnek.
  • Adatkezelők hangsúlyozzák, hogy amennyiben kizárólag egy Adatkezelő kezeli adatkezelőként az adott Érintett Személyes Adatait, úgy ezen Adatkezelő az adott Érintettet egyértelműen tájékoztatja arról, hogy kizárólag ő jár el Adatkezelőként.

 

 • ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS EGYÉB JELLEMZŐI
  • Az adatkezelés jogalapja, valamint az Adatkezelők által folytatott adatkezelések egyéb jellemzői az Adatkezelési Tájékoztatóban kerültek ismertetésre. Adatkezelők vállalják, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat folyamatosan figyelemmel kísérik, és amennyiben annak szükségessége merülne fel (különösen az adatkezelések megváltozása vagy új adatkezelés végzése esetén), úgy a saját weboldalukon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban írtakat módosítják vagy kiegészítik, illetve áttekintik tájékoztatási gyakorlatukat.

 

 • MŰSZAKI ÉS SZERVEZETI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
  • Felek kötelesek a jelen Adatkezelési Szerződés szerinti kötelezettségeiket és intézkedéseiket a teljes elvárható szakértelemmel, odafigyeléssel és gondossággal teljesíteni.
  • Felek megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági és intézkedéseket köteles alkalmazni a Személyes Adatok bármely illetéktelen vagy jogellenes feldolgozásából, elvesztéséből, megsemmisüléséből, sérüléséből, megváltoztatásából vagy nyilvánosságra kerüléséből származó esetleges károk megelőzése érdekében, figyelemmel a megóvandó Személyes Adatok jellegére is.
  • Felek az informatikai védelemmel kapcsolatos feladataik körében gondoskodnak különösen:
 1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme)
 2. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 3. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).
  • Felek a Személyes Adatok kezelésével, illetve tárolásával érintett számítástechnikai eszközeiket úgy helyezik el, hogy a Személyes Adatokhoz csak arra jogosult személyek legyenek képesek fizikailag is hozzáférni. Ezzel összefüggésben biztosítják a számítástechnikai eszközeik folyamatos, szakszerű karbantartását, továbbá az adathordozókat biztonságos környezetben tárolják, azok selejtezését biztonságos módon, dokumentáltan hajtják végre.
  • Felek egymással egyeztetnek továbbá egyéb lehetséges adatbiztonsági intézkedések (például: biztonsági mentések) alkalmazásának, valamint az Érintettek ezzel kapcsolatos tájékoztatásának szükségességéről.

 

 • ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE
  • Felek vállalják, hogy a közös adatkezelésük kapcsán igénybe vett Adatfeldolgozókról előzetesen egyeztetnek, és áttekintik az adott Adatfeldolgozó által nyújtott adatbiztonsági intézkedéseket. Az Adatkezelők kizárólag olyan Adatfeldolgozót vehetnek igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
  • Felek a közös adatkezelésük kapcsán igénybe vett Adatfeldolgozó személyéről, illetve az Adatfeldolgozó személyét érintő minden változásról az Érintettet tájékoztatni kötelesek (elsődlegesen az Adatkezelési Tájékoztató útján).
  • Felek kötelesek az általuk igénybe vett Adatfeldolgozóval a GDPR 28. cikk (3) bekezdése alapján – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a Személyes Adatok típusát, az Érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó – írásbeli szerződést kötni, ezáltal garantálni azt, hogy az Adatfeldolgozó tevékenysége a GDPR rendelkezéseinek megfelel.
  • Felek egymással szemben az Adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felelnek, mintha maguk látnák el az Adatfeldolgozó által végzett tevékenységet.
  • Bármely Fél a saját, önállóan végzett adatkezelése kapcsán igénybe vett Adatfeldolgozókért kizárólagos felelősséggel tartoznak, és ezen Adatfeldolgozóról önállóan kötelesek tájékoztatni az ezen adatkezelésük által érintetteket. Amennyiben azonban az önállóan igénybe vett Adatfeldolgozó tevékenységét a közösen folytatott adatkezeléshez is felhasználják, úgy ezen Adatfeldolgozó vonatkozó adatkezelése kapcsán a jelen pontban írtak irányadónak tekintendők.

 

 • ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA, JOGAINAK GYAKORLÁSA
  • A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban az Érintettektől érkező kérelmeket, megkereséseket vagy bármely hatóságtól érkezett megkereséseket a Fél köteles a beérkezéstől számított legkésőbb 1 munkanapon belül továbbítani a másik Fél részére. Felek mindenkor kötelesek egymásnak megfelelő segítséget nyújtani az Érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolásában. Fél a másik Fél ilyen jellegű kérése esetén, szükség szerint 1 munkanapon belül köteles az adatkezeléssel kapcsolatos választ, tájékoztatást a másik Fél részére megadni.
  • Felek – különös tekintettel hatósági ellenőrzés, vagy adatvédelmi audit esetén - kötelesek az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül minden olyan információt a másik Fél rendelkezésére bocsátani, amely az adatkezelési tevékenység jogszerűségét és a jelen Adatkezelési Szerződés betartását igazolja. Felek kötelesek továbbá a közös adatkezelés körében az ellenőrzés, illetve audit során a hatóságokkal kölcsönösen együttműködni.
  • Felek kötelesek az Érintettet a saját adatkezelési tevékenységükre vonatkozó megfelelő tájékoztatással ellátni. A tájékoztatás során az Érintettel közölni kell, hogy a Felek a közös adatkezelési cél érdekében önálló adatkezelőként járnak el vagy közös adatkezelést folytatnak egyes esetekben, továbbá közös adatkezelés esetén ismertetni kell az Érintettel a jelen Adatkezelési Szerződés lényegi tartalmát, különös tekintettel az Érintett jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó szabályokat.
  • Felek az Érintettek felé az Webáruház-et jelölik ki közvetlen kapcsolattartóként. Az Érintett az Webáruház Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt kapcsolattartási címein jogosult bármely adatvédelemmel kapcsolatos kérelmével megkeresni Webáruház-et.
  • Felek megállapodnak továbbá, hogy az Érintettek egyebekben a közös adatkezeléssel érintett tevékenységek kapcsán, bármelyik Adatkezelőhöz fordulhatnak, nem képezheti a kérelem megválaszolásának, teljesítésének akadályát az a tény, hogy az Érintett nem közvetlenül az Webáruház-hoz fordult. Abban az esetben, ha a megkeresése kifejezetten az egyik Fél adatkezelésére vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Fél jár el az Érintett irányában.

 

 • TOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA
  • Felek a Személyes Adatok Európai Unión kívüli harmadik országbeli továbbítására kizárólag egymással való közös egyeztetés után jogosultak, a harmadik országbeli esetleges adattovábbításról pedig – elsődlegesen a Tájékoztató útján – kötelesek az Érintetteket is tájékoztatni.

 

 • TITOKTARTÁS
  • Felek kötelesek biztosítani, hogy maga és munkavállalói egyaránt titokban tartsanak minden Személyes Adatot, valamint azt, hogy a Személyes Adatokhoz a Felek munkavállalói kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges mértékben férhessenek hozzá. Felek különösen kötelesek gondoskodni arról, hogy a Személyes Adatok feldolgozásában érintett összes munkatársuk kellő oktatásban és vizsgáztatásban részesüljön a Személyes Adatok kezelése tekintetében.
  • A Személyes Adatokat az Adatkezelő és/vagy az Érintett tulajdonát képező bizalmas információnak kell tekinteni.

 

 • AZ ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE
  • Ha bármelyik Fél tudomást szerez bármilyen adatvédelmi incidensről, úgy köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül köteles értesíteni a másik Felet, és teljes körűen együttműködni a probléma észszerű keretek közötti lehető leggyorsabb orvoslásában. Az értesítésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia (ha azok rendelkezésre állnak):
   1. az adatvédelmi incidens ismertetése, ideértve az abban érintett Érintettek kategóriáit és számát; az adatvédelmi incidenshez vezető esemény összefoglalását; az adott esemény napját és időpontját; az érintett adatrekordok kategóriáit és darabszámát; az érintett Személyes Adatok jellegét és tartalmát, valamint az adatvédelmi incidens természetbeni helyszínét és az érintett adathordozókat;
   2. az adatvédelmi incidens körülményeinek ismertetése (pl. elvesztés, lopás, másolás);
   3. az adatvédelmi incidens által okozott káros hatások mérséklése érdekében ajánlott intézkedések ismertetése;
   4. mindazon valószínűsíthető következmények és potenciális kockázatok ismertetése, amelyeket az adatvédelmi incidens okozhat az Érintett(ek)nek;
   5. az adott esetnek megfelelően az általa az adatvédelmi incidens kezelése érdekében javasolt vagy foganatosított intézkedések ismertetése;
   6. az adatvédelmi incidens vagy annak mérséklése kapcsán esetleg releváns bármilyen további információ ismertetése, különösen olyan információké, amelyeket az Adatkezelő korábban releváns információként jelölt meg; és
  • Az értesítést e-mailben, az 1.1. pontban azonosított Kapcsolattartójának meg kell küldeni. Az Kapcsolattartónak rendelkezésre kell állnia gyors segítségnyújtás céljából és azért, hogy meg tudja válaszolni a Fél részéről felvetődő bármilyen utólagos kérdést.
  • Az adatvédelmi incidens természetétől függően az Adatkezelőt jelentéstételi kötelezettség terhelheti a letelepedése szerinti ország adatvédelmi hatósága felé. Az Adatfeldolgozó tehát az Adatkezelő felhívására köteles átadni az Adatkezelő által ésszerű keretek között bekért bármely egyéb információt annak érdekében, hogy az eleget tudjon tenni a vonatkozó adatvédelmi szabályzatnak és/vagy az adatvédelmi hatóság adatkéréseinek. Az Adatfeldolgozó nem jogosult bejelentést tenni egyetlen adatvédelmi hatóság felé sem, kivéve, ha ezt a vonatkozó jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha ezt az Adatkezelő jóváhagyásával vagy utasítására teszi.

 

 • FELELŐSSÉG
  • Az Adatkezelők az általuk közösen folytatott adatkezelésért az Érintett felé közösen – egyetemlegesen - felelnek, azaz az Érintett pedig mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.
  • Az önállóan végzett adatkezelések és a közös adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő tájékoztatási kötelezettségük teljesítésének vonatkozásában az Adatkezelők önállóan felelnek, és az Érintetteket is önállóan tájékoztatják ezen adatkezelésekről, adatvédelmi jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
  • Az Adatkezelők külön – külön felelősek a saját weboldalaikon közzétett Adatkezelési Tájékoztatókban meghatározott rendelkezések jogszerűsége, megjelenítése tekintetében, ennek megfelelően az Utánvét Ellenőr által megküldött adatkezelési tájékoztató szövegjavaslat vonatkozásában felülvizsgálati és adaptálási kötelezettség és teljes körű jogszabálymegfelelőségi felelősség terheli Webáruház-at.
  • Amennyiben valamely Fél jogszerűtlen adatkezeléséből eredően a másik Felet hátrány, kár éri, a károkozó Fél köteles ezt teljes mértékben és maradéktalanul megtéríteni. E rendelkezés irányadó arra az esetre, ha az egyik Adatkezelő tevékenységéből adódó jogszerűtlen adatkezelés miatt bármely hatóság a közös adatkezeléssel összefüggésben marasztalja el a feleket, mely esetben felelősségük egyetemleges. E költséget, kárt a károkozó Fél köteles a másik Fél részére maradéktalanul megtéríteni.
  • Utánvét Ellenőr a közös adatkezelésből fakadó felelősségét, ideértve az Utánvét Ellenőrnek a GDPR 26. cikk alapján fennálló összes felelősségi alakzatát a Webáruház által Utánvét Ellenőr számára a kártérítési igény vagy egyéb fizetési kötelezés megtérítésére irányuló jelzés napját megelőző 365 napban kifizetett előfizetői díj mértékében korlátozza.

 

 • ÉRTESÍTÉSEK
  • Bármelyik Fél köteles a másik Fél Kapcsolattartóját:
   • indokolatlan késedelem nélkül, írásban értesíteni az adatkezelésnek a jelen Adatkezelési Szerződésben leírt paramétereinek bármely tervezett megváltoztatásáról,
   • 3 (három) munkanapon belül, írásban értesíteni, ha (i) valamely Érintettől az illető Személyes Adataiba történő betekintésre vonatkozó kérelmet; vagy (ii) az Adatkezelő és/vagy ügyfele vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeivel kapcsolatos kifogást vagy igénylést vesz át, (iii) az Érintett valamelyik jogát gyakorolja bármelyik Féllel szemben.
   • indokolatlan késedelem nélkül értesíteni, ha bármely adatvédelmi hatóság vagy egyéb hatóság, nyomozóhatóság arra szólítja fel az, hogy az adatvédelmi hatóság vagy egyéb hatóság, nyomozóhatóság részére kötelezően hozzáférést biztosítson Személyes Adatokhoz. Az ilyen értesítést lehetőség szerint és a vonatkozó jogszabályokban megengedett mértékben a felszólított Fél által teljesített bármilyen adatszolgáltatás előtt kell megtenni.

 

 • HATÁLY
  • A jelen Adatkezelési Szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, ameddig bármelyik Fél és/vagy annak Adatfeldolgozója Személyes Adatokat kezel vagy ilyenekhez hozzáfér.

 

 • ADATTÖRLÉSI KÖTELEZETTSÉG
  • A Személyes Adatokat az adatkezelés eredeti céljának végrehajtásához szükséges időszaknál tilos tovább tárolni. Adatkezelők vállalják, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban írt adatkezelés időtartamának leteltét, illetve jelen Adatkezelési Szerződés megszűnését követően 8 évig kezelik ezen adatokat.

 

 • A RENDELKEZÉSEK FENNMARADÁSA
  • A jelen Adatkezelési Szerződés bármely rendelkezése, amely célja szerint kifejezetten vagy következményes jelleggel a jelen Adatkezelési Szerződés megszűnésekor vagy azt követően teljesül vagy marad fenn hatályában, teljeskörűen hatályban marad.
  • Annyiban, amennyiben az Adatkezelőnek az adatvédelmi hatóságok vagy Érintettek azzal kapcsolatos megkereséseire kell válaszolnia, hogy a jelen Adatkezelési Szerződés szerint miként történt a Személyes Adatok kezelése, Felek a jelen Adatkezelési Szerződés lejárata után is kötelesek egymásnak biztosítani a szükséges segítséget.
  • A kétségek kizárása érdekében a jelen Adatkezelési Szerződés 9. pontjában foglalt titoktartási kötelezettségek, ideértve a munkavállalók, tanácsadók stb. Személyes Adatok titokban tartására vonatkozó kötelezettségét is, a jelen Adatkezelési Szerződés lejárata vagy megszűnése után is fennmaradnak.

 

 • JOGVÁLASZTÁS ÉS VITARENDEZÉS

A jelen Adatkezelési Szerződésből vagy annak létrejöttéből eredő, vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely perre, jogvitára, eljárásra vagy követelésre, annak jellegétől függetlenül, a magyar jog irányadó és az említetteket e jog szerint kell értelmezni.

***